Aktualności

Restaurowany dom rodzinny Ludwika Rydygiera w Dusocinie, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Restaurowany dom rodzinny Ludwika Rydygiera w Dusocinie, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Dom Rydygiera będzie atrakcją turystyczną

Trwają prace przy odbudowie dworku w Dusocinie w powiecie grudziądzkim, miejscu urodzenia Ludwika Rydygiera, jednego z ojców współczesnej chirurgii. W budynku znajdą miejsce ośrodek edukacji ekologicznej i izba pamięci tego wybitnego lekarza i naukowca, a wokół domu powstanie sad z gatunkami drzew sprzed stu lat. Projekt o wartości blisko 5 milionów złotych koordynuje podległy samorządowi województwa Zespół Parków nad Dolną Wisłą.

Ludwik Rydygier, jeden z pionierów nowoczesnej medycyny, jest ważną postacią historyczną związaną z naszym regionem. Jego dom rodzinny to cenna pamiątka, która z pewnością stanie się jedną z atrakcji turystycznych województwa – również dzięki swemu atrakcyjnemu położeniu. Nasze parki krajobrazowe to nie tylko wielkie bogactwo przyrodnicze, ale również historyczne i kulturowe – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Obiekt jest obecnie w stanie surowym zamkniętym. Ukończono m.in. deskowanie dachu i montaż elementów więźby dachowej oraz tynkowanie elewacji. Ekipa wykonawcza pracuje wewnątrz budynku, gdzie dobiegają końca kładzenie tynków oraz montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej i ogrzewania podłogowego. Kolejnym etapem będzie układanie podłóg na parterze i na użytkowym poddaszu. Gruntowany remont przechodzi również piwnica. W budynku zostanie zachowany układ pomieszczeń. Część z nich będzie służyć jako sale edukacji ekologicznej, adresowanej głównie do młodzieży; każda zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny. W pozostałych pomieszczeniach zgromadzone zostaną pamiątki po wybitnym lekarzu.

Nowe oblicze zyska także dziewięciohektarowy teren wokół obiektu. Powstaną tu sad owocowy oraz zagrody dla owiec i bydła. W sadzie zostaną odtworzone dawne gatunki drzew owocowych – jabłoni, grusz, śliw i wiśni, popularnych na Pomorzu przed stu laty. Na wiosnę planowane są grodzenie sadu i pierwsze nasadzenia. W związku z tym projektem Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą wydał dwie interesujące pozycje książkowe, „Dawne odmiany drzew owocowych w Polsce” i ,,Grusze”.

Częścią projektu jest także czynna ochrona występującego na tym terenie kumaka nizinnego, płaza zagrożonego wyginięciem, oraz salwinii pływającej – paproci wodnej, jedynej w Polsce rosnącej w stanie dzikim.

Wiechę na restaurowanym obiekcie zawieszono w czerwcu ubiegłego roku, w setną rocznicę śmierci Ludwika Rydygiera. W uroczystości uczestniczyli marszałek Piotr Całbecki i radny województwa Robert Malinowski.

Dworek w Dusocinie znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe, najmłodszej tego typu jednostki w Kujawsko-Pomorskiem, będącej częścią Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą. Obecna inwestycja finansowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Pamięci wybitnego chirurga

Ludwik Rydygier, jeden z najwybitniejszych polskich medyków, profesor doktor medycyny i generał brygady Wojska Polskiego, urodził się w 1850 roku jako syn właściciela majątku Dusocin Karola Riedigera. Po studiach medycznych na uniwersytetach w Griefswaldzie, Berlinie i Strasburgu oraz praktyce w Gdańsku, Griefswaldzie i Jenie, przeniósł się do Chełmna, gdzie kupił kamienicę przy ulicy Dworcowej i zaadaptował ją na najnowocześniejszą wówczas na ziemiach polskich klinikę. Tu w ciągu 10 lat dokonał wielu nowatorskich operacji, w tym dwóch pionierskich w skali światowej – zabiegu usunięcia odźwiernika z powodu raka żołądka i resekcji żołądka z powodu owrzodzenia. Opracowane przez niego techniki operacyjne stosowane są do dziś. Rok 2020 był w Kujawsko-Pomorskiem Rokiem Ludwika Rydygiera.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

26 stycznia 2021 r.

Restaurowany dom rodzinny Ludwika Rydygiera w Dusocinie, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPRestaurowany dom rodzinny Ludwika Rydygiera w Dusocinie, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPRestaurowany dom rodzinny Ludwika Rydygiera w Dusocinie, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPRestaurowany dom rodzinny Ludwika Rydygiera w Dusocinie, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPRestaurowany dom rodzinny Ludwika Rydygiera w Dusocinie, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPRestaurowany dom rodzinny Ludwika Rydygiera w Dusocinie, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPRestaurowany dom rodzinny Ludwika Rydygiera w Dusocinie, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPRestaurowany dom rodzinny Ludwika Rydygiera w Dusocinie, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP