Aktualności

Fot. Archiwum UMWKP
Fot. Archiwum UMWKP

5 tysięcy dni marszałka Piotra Całbeckiego

Mija 5 tysięcy dni urzędowania marszałka Piotra Całbeckiego. Podczas kameralnego spotkania niespodzianki, przygotowanego przez współpracowników i dziennikarzy, gospodarz województwa podziękował za okazane zaufanie i dotychczasową współpracę oraz wspominał najważniejsze wydarzenia minionych prawie czternastu lat.

 

– Jestem wdzięczny za zaufanie, którym mnie Państwo obdarzają przez te wszystkie lata. Moim współpracownikom dziękuję za wspólne działania na rzecz regionu, za to, że mogę na Was polegać. Dziękuję też mojej rodzinie i bliskim – za wsparcie i zrozumienie, które dodają mi sił i otuchy w trudnych chwilach – dziękował marszałek Piotr Całbecki.

 

Piotr Całbecki został wybrany na marszałka Kujawsko-Pomorskiego 24 listopada 2006 roku. Funkcję tę piastuje już czwartą kadencję (kolejne 2010, 2014 i 2018 rok). W wyborach do sejmiku województwa w 2018 roku uzyskał znakomity wynik, 68 542 głosy, co dało mu najlepszy w kraju procent poparcia – 49,33. Więcej.

 

– Zaraz po tym jak sejmik wybrał mnie na marszałka mój poprzednik Waldemar Achramowicz przekazał mi łańcuch. Bardzo ładny gest, kiedy razem weszliśmy do gabinetu. Pamiętam, przeraziło mnie biurko, na którym znajdowała się sterta dokumentów do podpisywania. Gratulując, trochę mi współczuł mówiąc: „to teraz twoja robota”. Tak się zaczęło – wspomina marszałek Piotr Całbecki – Pamiętam też wielki entuzjazm i zapał do pracy z początku urzędowania. Zapewniam, że mam go nadal pod dostatkiem – dodał.

 

Sukcesy służby zdrowia

Pytany o największe sukcesy marszałek Piotr Całbecki wskazuje na inwestycje w służbie zdrowia. Samorząd województwa realizuje zakrojone na szeroką skalę działania w kujawsko-pomorskich szpitalach. W 2009 roku rozpoczęto program modernizacji bazy szpitali wojewódzkich, zwany ze względu na rozmach przedsięwzięcia „medycznym pakietem stulecia”, w ramach którego łącznie na inwestycje w ochronie zdrowia przeznaczono blisko 2 miliardy złotych. Dwie lecznice wojewódzkie Centrum Onkologii i Wojewódzki Szpital Dziecięcy, obie ulokowane w Bydgoszczy, są najlepszymi w kraju placówkami w swoich kategoriach według prestiżowego rankingu dziennika „Rzeczpospolita”, a Centrum Onkologii generalnie drugim najlepszym szpitalem w kraju (więcej). Nowy kompleks Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy zbudowany został od podstaw. Inwestycja pozwoliła na uruchomienie trzech nowych oddziałów specjalistycznych (chirurgia dziecięca, neurochirurgia dziecięca i hematologia) oraz wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę pracowni diagnostycznych (więcej w naszym materiale). W tej chwili realizowana jest warta 560 milionów złotych rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu (tutaj). Trwają także przygotowania do dużej inwestycji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku (więcej). Ze środków na modernizacje i zakup wyposażenia regularnie korzystają również kujawsko-pomorskie lecznice miejskie i powiatowe. 

 

Polityka senioralna

Wśród przedsięwzięć wyróżnianych w Kujawsko-Pomorskiem jest polityka senioralna. Wychodząc naprzeciw problemom związanym ze starzeniem się społeczeństwa, samorząd województwa uruchomił szeroką ofertę wsparcia osób starszych. W ramach naszych działań powstały domy dziennego pobytu, kluby seniora, centra usług środowiskowych i „zielone” gospodarstwa opiekuńcze na wsi. Ruszył też wojewódzki program opieki – wśród proponowanych rozwiązań znalazły się: opiekun domowy, sieć wsparcia sąsiedzkiego,  wolontariat opiekuńczy i wsparcie opieki rodzinnej. Do seniorów adresujemy programy profilaktyczne oraz system teleopieki domowej „bransoletki życia”. Zobacz: Kujawsko-Pomorskie dla seniorów.

 

Dobra edukacja kluczem do dobrej przyszłości

Gospodarz województwa przykłada dużą wagę do jakości kształcenia. Zależy nam, by młodzi ludzie mieli warunki ku temu, by w pełni wykorzystać swój potencjał. Do najzdolniejszych uczniów samorząd województwa co roku adresuje programy stypendialne (czytaj także: Stypendia dla najlepszych uczniów). Modernizujemy i rozwijamy szkolnictwo zawodowe i placówki dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki inwestycji w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy uczniowie korzystają z nowoczesnych pracowni wyposażonych w specjalistyczny sprzęt. Warsztaty zawodowe powstają również w bydgoskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. gen. Stanisława Maczka. W Toruniu w ramach projektów w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka powstaną nowy kompleks warsztatów zawodu oraz przedszkole dla dzieci ze specjalnymi potrzebami i pierwszy w regionie basen rehabilitacyjny z przeciwprądem i podnośnikiem. Dla młodych organizujemy zajęcia pozaszkolne, m.in. z zakresu astronomii i ekologii. Kierujemy do nich również programy upowszechniania sportu – trenują kolarstwo, lekką atletykę, koszykówkę i uczą się pływać. W odpowiedzi na niezbędne ze względów epidemicznych zamknięcie placówek oświatowych, marszałek Całbecki zainicjował powstanie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zajęcia dla uczniów trwają i będą kontynuowane także w nadchodzącym roku szkolnym.

 

Świadomość narodowa i tożsamość regionalna

Jednym z priorytetów marszałka Piotra Całbeckiego od początku urzędowania jest pielęgnowanie polskości oraz kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców. W 2017 roku patronem Kujawsko-Pomorskiego, jako pierwszego regionu na świecie, ustanowiono świętego Jana Pawła II. Święto Województwa, obchodzone od 2008 roku, odbywa się 7 czerwca, w rocznicę papieskiej pielgrzymki na Kujawy i Pomorze. Organizujemy obchody ważnych rocznic państwowych, honorujemy i pielęgnujemy pamięć o bohaterach podziemia komunistycznego, rozwijamy naszą wspólną tożsamość regionalną. Od dwunastu lat w okolicach Narodowego Święta Niepodległości organizujemy akcję „Kujawsko-pomorska gęsina na św. Marcina”, której celem jest propagowanie rodzinnego spędzania tego święta (więcej). Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zdecydowaliśmy honorować osoby urodzone w 1918 roku i wcześniej, które swoją pamięcią sięgają do początków odrodzonej ojczyzny. „Rówieśnicy Niepodległej”, z którymi się spotkaliśmy i nadal spotykamy otrzymują specjalnie wybity marszałkowski medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis (zobacz: Rówieśnicy Niepodległej). W tym roku w Golubiu-Dobrzyniu wspólnie świętowaliśmy setną rocznicę powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski (więcej).

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Inwestycje w miastach, gminach i powiatach nie byłyby możliwe bez finansowego wsparcia Unii Europejskiej. Wskaźnik wykorzystania środków naszego RPO na lata 2007-2013 wyniósł 141,12 procent. Kujawsko-Pomorskie było pod tym względem najlepsze w Polsce – nie tylko w porównaniu z programami operacyjnymi innych województw, ale także z programami operacyjnymi realizowanymi na szczeblu krajowym. To dane, które mówią o efektywności wdrażania wsparcia z Unii Europejskiej – wyższy poziom alokacji oznacza, że za tę samą kwotę zrealizowano więcej projektów, a wsparcie trafiło do większej liczby beneficjentów. Więcej tutaj. W obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 podpisaliśmy już ponad 2,3 tysiąca umów, a projekty otrzymały dofinansowanie w wysokości blisko 6,7 miliarda złotych. Pieniądze trafiają między innymi na inwestycje infrastrukturalne, wspieranie przedsiębiorczości oraz przedsięwzięcia społeczne, których zadaniem jest wychodzenie naprzeciw problemom różnych grup mieszkańców. Chodzi między innymi o organizację wsparcia dla seniorów, pomoc w aktywizacji i znalezieniu zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem, liczne projekty edukacyjne, stypendia dla zdolnej młodzieży i tworzenie nowych miejsc w przedszkolach. Środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią decydujący wkład wartego 910 milionów złotych samorządowego wojewódzkiego programu przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce. Więcej w naszym raporcie.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

31 lipca 2020 r.                  

 

Fot. Andrzej Goiński, Wojtek Szabelski/freepress.pl, Piotr Ulanowski/freepress.pl, Szymon Zdziebło/tarantoga.pl, Mikołaj Kuras i Marek Dembski.