Aktualności

Posiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Posiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Konwent Marszałków w Toruniu

W Pałacu Dąmbskich odbyło się w czwartek (9 września) posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. Głównym tematem były środki europejskie dla Polski perspektywy 2021-2027 oraz stan przygotowań do wdrażania polityki spójności. Województwo kujawsko-pomorskie przejęło w czerwcu prezydencję w konwencie i obecnie koordynuje jego prace.

 

Obrady prowadził marszałek Piotr Całbecki. W imieniu samorządowych władz Torunia uczestników powitał wiceprezydent Paweł Gulewski. Gośćmi konwentu byli (online) wiceminister Waldemar Buda i wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Christopher Todd z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej i Gelu Calacean z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego KE.

 

W ramach europejskiej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji nasz kraj ma otrzymać w perspektywie 2021-2027 76 mld euro; znaczną częścią tych środków będą dysponować samorządy województw, w ramach programów regionalnych. W debacie artykułowano obawy, że obecny kryzys na linii Komisja Europejska – rząd może spowodować opóźnienie w zatwierdzaniu tych środków przez Brukselę. Harmonogram uzgodnień przewiduje, że Umowa Partnerstwa powinna zostać podpisana jesienią, nasi goście z KE potwierdzili ten termin. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego złożył do Komisji Europejskiej skargę w sprawie rządowego podziału środków na programy regionalne.   

 

Dzieląc się naszymi doświadczeniami dotyczącymi likwidacji skutków klęsk żywiołowych, jako przykład dobrych praktyk samorządowego współdziałania w tej dziedzinie, przedstawiliśmy działalność Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Salutaris, do którego należą jednostki samorządu terytorialnego w całym regionie. Ideą stowarzyszenia, które sprawdziło się m.in. podczas likwidacji skutków nawałnicy sprzed kilku lat, jest solidarne wsparcie udzielane dotkniętym kataklizmem rejonom. O tym, jak funkcjonuje Salutaris, mówił prezes stowarzyszenia Andrzej Potoczek.

 

Raport o wyzwaniach i działaniach związanych z kujawsko-pomorskim odcinkiem Szlaku Świętego Jakuba, który jest najstarszą europejską drogą kulturową, o ogromnym potencjale turystycznym i pielgrzymkowym, zaprezentował ksiądz profesor Piotr Roszak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego wspiera finansowo promocję i bieżące utrzymanie naszego odcinka szlaku; marszałek Piotr Całbecki jest obecnie przewodniczącym Europejskiej Federacji Dróg Świętego Jakuba.  

 

Finansowe instrumenty zwrotne w procesie zarządzania rozwojem województwa i regionalne fundusze rozwoju były tematem wystąpień wiceminister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i kierującej Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju prezes Kamili Radzieckiej. Misją naszego Funduszu Rozwoju jest wprowadzanie na regionalny rynek instrumentów finansowych – pożyczek, poręczeń kredytowych i instrumentów mieszanych – dedykowanych polityce rozwojowej, w tym adresowanych do małej i średniej przedsiębiorczości. 

 

Konwent Marszałków przyjął na wczorajszym posiedzeniu dwa stanowiska – w sprawie kontestowanego przez wiele środowisk rządowego projektu ustawy o jakości w opiece medyczne i bezpieczeństwie pacjenta oraz w sprawie postulowanego przez samorządy województw rządowego wsparcia wojewódzkich ośrodków medycyny pracy w związku z obowiązkiem finansowania przez nie wynagrodzeń lekarzy odbywających szkolenia specjalizacyjne w trybie pozarezydenckim. Wcześniej, w trybie obiegowym, przyjęto m.in. stanowiska w sprawie finansowania ze środków europejskich 2021-2027 regionalnych inwestycji kolejowych oraz przedsięwzięć proekologicznych, w tym w dziedzinie gospodarki niskoemisyjnej. 

 

Wieczorem marszałkowie spotkali się na uroczystej kolacja połączonej z prezentacją naszej regionalnej kuchni. Zaprosiliśmy też naszych gości do zwiedzania miasta, proponując miejsca mniej znane, a interesujące (m.in. Niewidzialny Dom, Bunkier Wisła na bulwarze nadwiślańskim i muzeum Dom PRL-u).   

 

Wszystkie najważniejsze informacje na temat posiedzenia oraz dokumenty w portalu konwent.kujawsko-pomorskie.pl. Tu znajdą Państwo także zdjęcia z wydarzenia. 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

8 września 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 13 września 2021 r.

 

Posiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Konwentu Marszałków Województw w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

 

 

Eksperci szesnastu urzędów marszałkowskim pracują nad projektami stanowisk Konwentu Marszałków, fot. Andrzej Goiński/UMWKPEksperci szesnastu urzędów marszałkowskim pracują nad projektami stanowisk Konwentu Marszałków, fot. Andrzej Goiński/UMWKPEksperci szesnastu urzędów marszałkowskim pracują nad projektami stanowisk Konwentu Marszałków, fot. Andrzej Goiński/UMWKPEksperci szesnastu urzędów marszałkowskim pracują nad projektami stanowisk Konwentu Marszałków, fot. Andrzej Goiński/UMWKPEksperci szesnastu urzędów marszałkowskim pracują nad projektami stanowisk Konwentu Marszałków, fot. Andrzej Goiński/UMWKPEksperci szesnastu urzędów marszałkowskim pracują nad projektami stanowisk Konwentu Marszałków, fot. Andrzej Goiński/UMWKPEksperci szesnastu urzędów marszałkowskim pracują nad projektami stanowisk Konwentu Marszałków, fot. Andrzej Goiński/UMWKPEksperci szesnastu urzędów marszałkowskim pracują nad projektami stanowisk Konwentu Marszałków, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPrace zespołu roboczego przed Konwentem Marszałków, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPrace zespołu roboczego przed Konwentem Marszałków, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPrace zespołu roboczego przed Konwentem Marszałków, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPrace zespołu roboczego przed Konwentem Marszałków, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPrace zespołu roboczego przed Konwentem Marszałków, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPrace zespołu roboczego przed Konwentem Marszałków, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP