Aktualności

Konwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKP
Konwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKP

Konwent Marszałków obradował we Włocławku

Wspólna polityka rolna i rola samorządów wojewódzkich w kreowaniu polityk rozwoju na poziomie regionalnym były głównymi tematami posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP, które odbyło się 7 grudnia we Włocławku.  Kujawsko-Pomorskie, po półrocznej prezydencji, oddaje przewodnictwo w konwencie województwu świętokrzyskiemu. Zmianę stanowiska rządu w sprawie roli samorządów wojewódzkich w implementacji nowej europejskiej wspólnej polityki rolnej marszałek Piotr Całbecki uznał za ważny sukces naszej prezydencji.

O roli samorządów województw w modernizacji wsi i rolnictwa oraz o nowej europejskiej wspólnej polityce rolnej mówiły m.in. reprezentująca kujawsko-pomorski Urząd Marszałkowski dyrektor Elżbieta Siemiątkowska z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka. Projekt rządowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) 2023-2027 był w listopadzie tematem obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. (Przyszły Plan Strategiczny to podstawowy dokument, który określi cele i działania polityki państwa w dziedzinie wsi i rolnictwa oraz sposób, w jaki inwestowane będą europejskie środki nowej perspektywy dla polskiego rolnictwa.) Przedstawionej Komisji Wspólnej wersji dokumentu nie zaakceptowała wówczas strona samorządowa, wskazując na zapisy ograniczające interwencję w dziedzinie inwestycji infrastrukturalnych na wsi i odbierające samorządom kompetencje w zakresie kreowania rozwoju obszarów wiejskich. Marszałek Piotr Całbecki skierował w tej sprawie pismo do ministra rolnictwa.

Zobacz Wspólna Polityka Rolna 2023-2027: marszałek apeluje do rządu

O zmianę tych zapisów samorządowcy zabiegali też podczas spotkań zespołu KWRiST ds. obszarów wiejskich. Podczas obrad konwentu marszałek Piotr Całbecki poinformował o sukcesie – strona rządowa zdecydowała się pozostawić samorządom wojewódzkim kompetencje dotyczące inwestycji infrastrukturalnych i scalania gruntów. – Usłyszeliśmy jasną deklarację ministerstw, że nadal będziemy partnerem w implementacji środków przeznaczonych na modernizację obszarów wiejskich. To duży sukces. My wiemy w regionach co zrobiliśmy do tej pory i co jest jeszcze do zrobienia. Byłoby dużym nieporozumieniem, gdyby polityką w tym zakresie zajmowały się rządowe agencje, których wyłączną misją jest modernizacja rolnictwa. Wieś to przecież nie tylko rolnictwo – powiedział gospodarz naszego województwa, który wynik negocjacji w tej sprawie uznał za ważny sukces kujawsko-pomorskiej prezydencji w Konwencie Marszałków.

„Konwent Marszałków Województw RP z zadowoleniem przyjmuje deklarację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany trzeciej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) w zakresie systemu wdrażania interwencji Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi.” – czytamy w przyjętym stanowisku konwentu. Marszałkowie podkreślają w nim jednak, że wątpliwości muszą budzić przyjęte w projekcie założenie drastycznego ograniczenia środków na infrastrukturę oraz niemal całkowite wyeliminowanie wsparcia rozwoju infrastruktury publicznej (drogi, sieci wodno-ściekowe). Konkluzją jest apel do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o weryfikację zapisów i zwiększenie środków przeznaczonych na modernizację w tym segmencie.

Drugie ważne stanowisko dotyczy kształtowania przestrzeni. Marszałkowie są zaniepokojeni możliwą utratą przez samorządy województw kompetencji w tej dziedzinie w związku z planowanym wyeliminowaniem wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego z systemu planowania. W dokumencie wskazują konieczność stworzenia systemu dającego samorządom województw realny wpływ na politykę przestrzenną i postulują powołanie przy Związku Województw RP stałego zespołu specjalistów zajmujących się planowaniem przestrzennym.

Wśród tematów posiedzenia znalazły się także m.in. regionalne aspekty polityki społecznej i świadczone na poziomie regionów usługi społeczne w kontekście środków europejskich perspektywy 2021-2027. W tej części spotkania wystąpił dyrektor kujawsko-pomorskiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Adam Szponka. Nasz ROPS jest liderem marszałkowskiego programu teleopieki domowej, opartej o „bransoletki życia”. W listopadzie otrzymał prestiżową nagrodę ministra rodziny i polityki społecznej za nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy socjalnej.

Marszałków szesnastu polskich województw podejmowaliśmy tym razem we Włocławskim Muzeum Diecezjalnym. W części nieoficjalnej spotkania delegacje regionalne zwiedziły Park Etnograficzny w Kłóbce, gdzie odbył się m.in. recital chopinowski.

Program Konwentu

Zobacz też:

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

6 grudnia 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 9 grudnia 2021 r.

Konwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński dla UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonwent Marszałków Województw we Włocławku, fot. Andrzej Goiński/UMWKPWizyta gości Konwentu Marszałków w Kłóbce, fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKPWizyta gości Konwentu Marszałków w Kłóbce, fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKPWizyta gości Konwentu Marszałków w Kłóbce, fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKPWizyta gości Konwentu Marszałków w Kłóbce, fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKPWizyta gości Konwentu Marszałków w Kłóbce, fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKPWizyta gości Konwentu Marszałków w Kłóbce, fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKPWizyta gości Konwentu Marszałków w Kłóbce, fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKPWizyta gości Konwentu Marszałków w Kłóbce, fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKPWizyta gości Konwentu Marszałków w Kłóbce, fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKPWizyta gości Konwentu Marszałków w Kłóbce, fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKPWizyta gości Konwentu Marszałków w Kłóbce, fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKP