Wywiad tygodnia

Fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Fot. Andrzej Goiński/UMWKP

ROPS: trudne tematy, partnerskie podejście

Rozmowa z Adamem Szponką, dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

 

Marszałkowski ROPS, którym pan kieruje, otrzymał właśnie prestiżową nagrodę ministra rodziny i polityki społecznej.

 

To doroczna nagroda przyznawana za nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Otrzymaliśmy ją za realizację licznych działań wspierających rodzinę, w tym m.in. za projekt partnerski „Rodzina w centrum”. Celem tego przedsięwzięcia jest wspieranie rodzin, przede wszystkim zastępczych i tych, które borykają się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

 

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

Jak to się stało, że jesteście tak dobrzy w tym co robicie?

 

Założenia i realizacja projektu „Rodzina w centrum” są wynikiem wspólnej pracy samorządu województwa i wszystkich kujawsko-pomorskich samorządów powiatowych. Jest to unikatowa formuła, niespotykana w innych regionach. Oprócz wartości merytorycznych i wielu korzyści dla mieszkańców województwa, ważną wolę odgrywa tu właśnie formuła, podejście na zasadzie „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. To pozwoliło nam stworzyć sieć jednolitych rozwiązań, dostępnych w każdym powiecie. Wspólne, partnerskie działania okazały się skuteczne także wtedy, gdy podczas poprzedniego szczytu pandemii musieliśmy błyskawicznie przygotować przedsięwzięcia na potrzeby marszałkowskiego pakietu antykryzysowego.  

 

Obecnie kilka tysięcy rodzin korzysta ze specjalistycznego poradnictwa, przede wszystkim psychologicznego, pedagogicznego i prawnego, oraz z porad lekarzy psychiatrów, a ostatnio także z poradnictwa logopedycznego dla dzieci. Mamy też ciekawą ofertę warsztatów zarówno dla rodziców, jak i dla młodzieży. Warto wspomnieć, że w ramach projektu powstały i funkcjonują mieszkania treningowe dla usamodzielniających się młodych ludzi.

 

Ponieważ w dalszym ciągu zbyt wiele dzieci przebywa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ważne jest, aby rozwijały się rodzinne formy pieczy zastępczej. ROPS w Toruniu organizuje profesjonalne kursy dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych.

 

Fot. Andrzej Goiński/UMWKP

 

Warto może dodać, że we wszystkich powiatach naszego województwa funkcjonują centra wspierania rodziny, do których można się zwracać o wsparcie. Specjaliści z tych ośrodków tworzą za każdym razem diagnozę rodziny z problemami i ustalają z nią kompleksowy program wsparcia.

 

Jakie inne ważne projekty społeczne realizuje obecnie toruński ROPS?

 

Obecnie realizujemy wiele projektów skierowanych do różnych grup społecznych – seniorów, dzieci i młodzieży, rodzin, rodziców – oraz do instytucji pomocy i integracji społecznej, a także podmiotów ekonomii społecznej. Koncentrujemy się m.in. na seniorach (realizując innowacyjny projekt teleopieki domowej), młodzieży z problemami wychowawczymi i młodych rodzicach, których wspieramy w powrocie na rynek pracy (w ramach projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”). Wiele satysfakcji daje nam koordynacja działań na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Sporo tego rodzaju firm udało nam się przeprowadzić niemal suchą stopą przez poprzedni szczyt pandemii i lockdown, który wprowadził przecież wiele zamieszania w gospodarce.   

 

A jeśli mowa o pandemii i działaniach osłonowych w Kujawsko-Pomorskiem, to pochwalę się jeszcze, że to my, w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego, stworzyliśmy system wsparcia kadr pomocy społecznej (wypłata dodatkowych wynagrodzeń, zaopatrzenie w środki ochrony osobistej).

 

Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP

 

Jesteśmy aktywną instytucję w przestrzeni naszego regionu. Podejmujemy trudne tematy, ciekawe wyzwania, szukamy skutecznych rozwiązań. Naszą siłą jest otwarcie i partnerskie podejście.   

 

1 grudnia 2021 r.