Wywiad tygodnia

Fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Sejmik młodych aktywistów

Rozmowa z Elżbietą Piniewską, przewodniczącej sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Sejmik województwa przyjął uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Co jest celem budowy takiego gremium? Jaką rolę będzie spełniało?

 

W 2018 roku zostałam zaproszona na spotkanie z młodzieżą przez Klub Europejski Konopa, działający przy II LO im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu. W czasie lekcji samorządowej jedna z uczennic w dość emocjonalnym wystąpieniu zaapelowała do mnie, jako do radnej wojewódzkiej, by młodzi ludzie mieli swoją reprezentację na poziomie regionu. Zgłosiłam taką interpelację na sesji sejmiku, jednak to był koniec kadencji i trudno było rozpocząć stosowne procedury. Wróciliśmy do idei Młodzieżowego Sejmiku w listopadzie 2019 roku. Konsultacje społeczne, które zostały niedawno przeprowadzone, wykazały również duże zainteresowanie środowisk młodzieżowych tym tematem. Fakt, że sejmiki działają już w dziesięciu województwach, jest dowodem na to, że młodzi ludzie w regionach chcą mieć realny wpływ na sprawy ich dotyczące.

 

Fot. UMWKP

 

Powołany podczas październikowej sesji sejmiku Młodzieżowy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który będzie złożony z przedstawicieli młodzieży reprezentujących różne części województwa, w zamierzeniu ma mieć charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla [instytucji] samorządu województwa. Mam nadzieję, że stanie się on forum inspirującym do dyskusji i wymiany doświadczeń, które zachęci młodych ludzi do zgłaszania swoich pomysłów. Dodatkowym atutem młodzieżowego sejmiku będzie jego aspekt edukacyjny – dzięki niemu młodzi ludzie będą mogli zapoznać się z mechanizmami tworzenia prawa miejscowego, będą mogli zobaczyć z perspektywy regionalnej pewne problemy, które w tej chwili mogą postrzegać tylko cząstkowo. Będzie też można obserwować z bliska realia i działania samorządu województwa. Liczę także na to, że sejmik młodzieżowy nawiąże współpracę z lokalnymi czyli miejskimi, gminnymi i powiatowymi młodzieżowymi radami, wzmacniając tym samym integrację społeczności ludzi młodych z województwa kujawsko-pomorskiego, a także zacieśni kontakty z odpowiednikami w innych województwach.

 

Sejmik młodych będzie liczył 30 członków. W jaki sposób zostaną wyłonieni?

 

Kandydatury do młodzieżowego sejmiku będzie rozpatrywać kilkunastoosobowa komisja konkursowa. Ta sama komisja wcześniej opracuje regulamin konkursu, który będzie stanowić podstawę naboru do pierwszej kadencji sejmiku. Kandydaci, prócz formularza zgłoszeniowego, będą przesyłać przygotowane samodzielnie prace na wyznaczony temat. Komisja będzie także uwzględniać potrzebę zapewnienia reprezentatywności terytorialnej. Mam nadzieję, że takie rozwiązanie zagwarantuje nam obecność przedstawicieli wszystkich części naszego województwa, na czym bardzo mi zależy. Pozwoli to młodym na poszerzenie horyzontów, spojrzenie na swoją małą ojczyznę z perspektywy województwa, a także na wychwycenie wspólnych, ogólnych zagadnień, które warto będzie poruszyć na forum młodzieżowego sejmiku.

 

Fot. Andrzej Goiński/UMWKP

 

Zgodnie z założeniami nasz Młodzieżowy Sejmik Województwa zostałby powołany jeszcze w pierwszym kwartale przyszłego roku, co oznacza, że młodzi aktywiści już powinni się przygotowywać do stawania w szranki konkursowe. Co im pani przewodnicząca może w tej kwestii doradzić?

 

Na pewno osoby, które działają w swoich środowiskach, są zaangażowani społecznie, wykazują się inicjatywą w pracy na rzecz drugiego człowieka, nie muszą nic więcej zrobić, tylko zebrać rekomendacje od instytucji, stowarzyszeń, osób prywatnych, które mogą potwierdzić ich aktywność. Natomiast warto, żeby kandydaci do Młodzieżowego Sejmiku zastanowili się, co chcieliby robić jako przyszli radni, w jakich sferach, jaką mają motywację do działania, co chcieliby  zmienić. Taka autorefleksja będzie potrzebna i powinna stanowić punkt wyjścia do dalszych działań. Warto również spotkać się z liderami lokalnych społeczności, zasięgnąć ich opinii, kolokwialnie powiem „przegadać temat” i być może poszukać inspiracji.

 

Fot. Andrzej Goiński/UMWKP

 

(…) Jednym z kryteriów, które komisja z pewnością będzie brać pod uwagę, będą rekomendacje uzyskane przez młodzież. Zależy nam, by do sejmiku trafiły osoby aktywne, na przykład działające w swojej lokalnej społeczności szkolnej czy udzielające się jako wolontariusze, pełne pasji i energii. Podpowiem zatem, by szukać blisko siebie obszarów, w których można podjąć potrzebne aktywności, zdobyć doświadczenie, które może zaprocentować w przyszłości. Musi nas także zaciekawić pisemna praca przygotowana przez kandydata, w której zainteresuje nas – członków komisji – swoimi pomysłami na działania związane z młodzieżowym środowiskiem. Otwarte młode serca i umysły z pewnością znajdą nowe rozwiązania, które mogą zostać skonsultowane z samorządem województwa, a następnie, w przyszłości, doczekać się swojej realizacji.

 

10 grudnia 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 30 grudnia 2021 r.