Aktualności

Debata telewizyjna na temat akcesji Ukrainy do UE, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP
Debata telewizyjna na temat akcesji Ukrainy do UE, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP

Komitet Regionów: pomoc dla Ukrainy będzie kontynuowana

– Europejska polityka rolna wymaga uporządkowania, i to nie tylko w kontekście ukraińskim – stwierdził podczas debaty telewizyjnej z udziałem członków Parlamentu Europejskiego marszałek Piotr Całbecki, który uczestniczy w Brukseli w posiedzeniu plenarnym Europejskiego Komitetu Regionów. Jak zatrzymać exodus młodych kadr

Tematem debaty z udziałem polskich posłów do PE Janusza Lewandowskiego i Bogusława Liberadzkiego oraz marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, transmitowanej ze studia w Brukseli przez internetową stację News 24, była przyszła akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej. Rozmówcy zgodnie stwierdzili, że żaden poważny polityk w Europie nie rozważa obecnie przerwania pomocy dla walczącego o niepodległość kraju, istnieje jednak pilna konieczność dostosowania niektórych polityk (w tym polityki migracyjnej i polityki rolnej) do nowych warunków oraz konieczność postawienia Ukrainie warunków akcesyjnych, które pozwolą jej na funkcjonowanie jako europejskiej demokracji. Janusz Lewandowski i Bogusław Liberadzki podkreślali, że obecnie jest to kraj oligarchiczny i zmagający się z korupcją i że oba te czynniki z całą pewnością utrudnią proces akcesyjny. (W opinii prof. Liberadzkiego akcesja mogłoby mieć miejsce około 2030-2032 roku.) Marszałek Struk mówił o obawach we wszystkich polskich regionach, które – w związku z tym, że Ukraina jest bardzo biednym krajem – muszą się liczyć z ograniczeniem w przyszłości środków w ramach unijnej polityki spójności.

 

– To, co w Polsce zrobiliśmy w kwestii pomocy Ukrainie i Ukraińcom od początku tej wojny to dobry przykład tego jak można i jak należy pomagać. [Na drodze do integracji europejskiej] Ukraina wymaga opiekuńczego wsparcia. My powinniśmy tam być i prowadzić ich za rękę – stwierdził marszałek Piotr Całbecki. Dodał, że europejska polityka rolna wymaga pilnego uporządkowania, i to nie tylko w kontekście ukraińskim: – Może regionalizacja, a więc sprowadzenie jej na poziom regionów, byłaby dobrym rozwiązaniem. Z całą pewnością inaczej powinna wyglądać w odniesieniu do Ukrainy, inaczej dla Polski.  

 

W roboczej części posiedzenia Komitet Regionów zajmował się m.in. projektowaną Europejską Unią Zdrowotną, obecną sytuacją miast i regionów w Europie i możliwościami wsparcia europejskich samorządów dla Ukrainy.

 

Zobacz Jak zatrzymać exodus młodych kadr

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

10 października 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 12 października 2023 r.