Aktualności

Prelegenci seminarium: marszałek Piotr Całbecki, Vendula Nováčková, Eva Holzova, Neda Martić i Filip Kaczmarek; fot. dzięki uprzejmości Reprezentacji Regionu Południowe Morawy w Brukseli
Prelegenci seminarium: marszałek Piotr Całbecki, Vendula Nováčková, Eva Holzova, Neda Martić i Filip Kaczmarek; fot. dzięki uprzejmości Reprezentacji Regionu Południowe Morawy w Brukseli

Jak zatrzymać exodus młodych kadr

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w Brukseli w trzydniowym (9-11 października) posiedzeniu plenarnym Europejskiego Komitetu Regionów. W ramach odbywającego się równolegle Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast wziął udział w debacie poświęconej sposobom zatrzymywania młodych ludzi w lokalnych społecznościach i regionach pochodzenia.

Doroczny Europejski Tydzień Regionów i Miast to cykl seminariów, konferencji i innych wydarzeń, podczas których lokalne i regionalne społeczności wszystkich krajów Unii Europejskiej prezentują swoje sukcesy osiągnięte dzięki realizacji unijnej polityki spójności. Wczorajsze spotkanie z udziałem gospodarza naszego województwa oraz przedstawicieli polskich, czeskich i chorwackich samorządów terytorialnych było poświęcone sposobom na przyciąganie i zatrzymywanie wykształconych młodych ludzi w przede wszystkim mniejszych i (w kontekście ich rozwoju zawodowego) potencjalnie mniej dla nich atrakcyjnych ośrodkach.

 

– Masowa emigracja miała i nadal ma wpływ na gospodarkę i życie społeczne w Polsce. Nadal wielu utalentowanych absolwentów wyższych uczelni decyduje się na opuszczenie kraju by żyć i pracować za granicą. Skutki to m.in. pozbawienie polskiego systemu ochrony zdrowia dobrze wyszkolonych pielęgniarek i lekarzy, a także niedostatek wykwalifikowanych kadr dla przedsiębiorstw – stwierdził w swoim wystąpieniu na tym seminarium marszałek Piotr Całbecki. Jako środki na ograniczenie tych problemów wskazał m.in. tworzenie lokalnych warunków dla dobrego życia i satysfakcjonującej pracy, warunków do zaangażowania młodych ludzi w aktywność społeczną i obywatelską oraz zachęt, które pozwolą im partycypować w procesach demokratycznych, a także lokalne inicjatywy budujące silną identyfikację z miejscem pochodzenia.

 

Wśród naszych regionalnych działań w tym kierunku wymienił m.in. powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa i wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie powstawania miejsc opieki nad dziećmi i innych rozwiązań pozwalających godzić rodzicielstwo i aktywność zawodową, a także tworzenie warunków dla dobrej edukacji na wszystkich poziomach.

 

Zobacz też Komitet Regionów: pomoc dla Ukrainy będzie kontynuowana

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

11 października 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 12 października 2023 r.