Aktualności

Uroczyste poświęcenie nowego domu dla seniorów Toruńskiego Centrum Caritas, fot. Łukasz Piecyk
Uroczyste poświęcenie nowego domu dla seniorów Toruńskiego Centrum Caritas, fot. Łukasz Piecyk

Dom dla seniorów Toruńskiego Centrum Caritas

Osoby starsze i niesamodzielne oraz ich rodziny mogą korzystać z usług opiekuńczych świadczonych przez działające w regionie domy dziennego pobytu. 14 września marszałek Piotr Całbecki wziął udział w uroczystym poświęceniu nowego domu dla seniorów Toruńskiego Centrum Caritas, który powstał dzięki wsparciu z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Marszałkowskie środki z RPO trafiły na utworzenie 40 domów dziennego pobytu dla seniorów w regionie.

 

– Starzenie się społeczeństwa jest faktem, podobnie jak to, że co trzecia starsza osoba w naszym regionie mieszka samotnie. Dzienne domy pobytu, których wiele powstaje na obszarach wiejskich, to odpowiedź na potrzeby osób w starszym wieku i ich rodzin. Zapewniają nie tylko profesjonalne usługi opiekuńcze, ale pozwalają też aktywnie spędzać czas seniorom – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Domy dziennego pobytu to ośrodki wsparcia przeznaczone dla osób niesamodzielnych ze względu na wiek bądź niepełnosprawność. Oferują opiekę, w tym posiłki, organizują zajęcia ruchowe, terapeutyczne, plastyczne i muzyczne, zapewniają dostęp do książek, mediów, organizują imprezy i spotkania towarzyskie. Funkcjonują przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej przez 8 godzin dziennie.

 

Dotacja z RPO na utworzenie domu pobytu przez Caritas Diecezji Toruńskiej dotyczyła prac inwestycyjnych. W ramach projektu na potrzeby domu zaadaptowano piętro budynku przy ul. Szosa Bydgoska 1 w Toruniu. Suma dofinansowania to 400 tysięcy złotych. Placówka przeznaczona jest dla 38 seniorów. Oprócz ciepłego posiłku zapewnia podopiecznym ciekawe bezpłatne zajęcia, ćwiczenia rehabilitacyjne, wyjścia kulturalne i spotkania okolicznościowe.

  

Samorząd województwa rozdysponował także wsparcie na działalność 40 domów dziennego pobytu w regionie. Z usług tych placówek skorzysta w sumie 1,7 tysiąca osób – seniorów i niepełnosprawnych wymagających opieki oraz ich opiekunów. Ośrodki prowadzą samorządy lokalne, firmy i organizacje pozarządowe. Usługi świadczone przez te placówki są z zasady bezpłatne (możliwe jest pobieranie jedynie symbolicznych opłat). Wartość wsparcia z RPO na realizację tych przedsięwzięć to 65 milionów złotych.

 

Lista wszystkich dziennych domów opieki, które powstały lub powstają dzięki wsparciu z RPO.

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego samorząd województwa dysponuje pulą środków na realizację różnego rodzaju projektów społecznych, których zadaniem jest wychodzenie naprzeciw problemom różnych grup mieszkańców. Wsparcie trafia między innymi na organizację wsparcia dla seniorów, pomoc w aktywizacji i znalezieniu zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem, liczne projekty edukacyjne, stypendia dla zdolnej młodzieży, tworzenie nowych miejsc w przedszkolach, a także pomoc młodym rodzicom w pokryciu kosztów wynajęcia niani czy opieki nad dzieckiem w żłobku.

 

Czytaj też: Kujawsko-Pomorskie dla seniorów 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

14 września 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 17 września 2018 r.

 

Uroczyste poświęcenie nowego domu dla seniorów Toruńskiego Centrum Caritas, fot. Łukasz PiecykUroczyste poświęcenie nowego domu dla seniorów Toruńskiego Centrum Caritas, fot. Łukasz PiecykUroczyste poświęcenie nowego domu dla seniorów Toruńskiego Centrum Caritas, fot. Łukasz PiecykUroczyste poświęcenie nowego domu dla seniorów Toruńskiego Centrum Caritas, fot. Łukasz PiecykUroczyste poświęcenie nowego domu dla seniorów Toruńskiego Centrum Caritas, fot. Łukasz PiecykUroczyste poświęcenie nowego domu dla seniorów Toruńskiego Centrum Caritas, fot. Łukasz PiecykUroczyste poświęcenie nowego domu dla seniorów Toruńskiego Centrum Caritas, fot. Łukasz PiecykUroczyste poświęcenie nowego domu dla seniorów Toruńskiego Centrum Caritas, fot. Łukasz PiecykUroczyste poświęcenie nowego domu dla seniorów Toruńskiego Centrum Caritas, fot. Łukasz Piecyk