Aktualności

Zjazd twórców ludowych w Żninie, fot. Filip Kowalkowski
Zjazd twórców ludowych w Żninie, fot. Filip Kowalkowski

Zjazd Twórców Ludowych w Żninie

W sobotę (15 września) w Żnińskim Domu Kultury odbył się 43. Zjazd Twórców Ludowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizowany w ramach corocznej folklorystycznej imprezy „Jesień na Pałukach”. Tradycją tych spotkań jest uroczyste podsumowanie Konkursu Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych.

Konkurs jest jednym z podstawowych instrumentów opieki samorządu województwa kujawsko-pomorskiego nad twórczością ludową. Pozwala na wyrażenie uznania i nagrodzenie twórców ludowych z naszego województwa we wszystkich dziedzinach aktywności twórczej, którzy dziełami swego talentu i wyobraźni wzbogacają dziedzictwo kulturowe naszego regionu i kraju. Ocenie podlega aktywność twórcza – udział w kiermaszach, wystawach, warsztatach, przekazywanie zapału, pasji i umiejętności następcom.

W tegorocznym konkursie nagrodzono 95 twórców. W zależności od stopnia aktywności twórcy przyznano: nagrodę specjalną – 38 osobom, I nagrodę – 29 osobom, II nagrodę – 18 osobom, III nagrodę 4 osobom. Nagrody za całokształt otrzymało 6 osób. Fundatorem nagród jest samorząd województwa, który na ten cel przeznaczył łączna kwotę 46 tys. zł.

Lista wszystkich nagrodzonych

Podczas zjazdu uhonorowani zostali również twórcy obchodzące jubileusze pracy twórczej – hafciarki z Kujaw: Małgorzata Sobota, Elżbieta Staszak, Krystyna Barczykowska, Zofia Bielecka, Grażyna Kasza, Elżbieta Pastuch oraz Barbara Roźniak, hafciarka z Borów Tucholskich i Maria Audinajtis, koronczarka z ziemi chełmińskiej. Program spotkania wzbogaciły występy zespołów folklorystycznych obchodzących jubileusze pracy artystycznej – Zespołu Śpiewaczego „Pałuczanki” (35-lecie), Zespołu Foklorystycznego „Pałuczanie” (35-lecie) oraz Kapeli spod Kowala (50-lecie).

Organizatorem konkursu są Stowarzyszenie Twórców Ludowych – Oddział Bydgosko-Toruński i Włocławski, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Spotkanie w Żninie miało szczególny charakter, bowiem jubileusz 50-lecia obchodzi Stowarzyszenie Twórców Ludowych oraz 30-lecie jego Regionalny Oddział Bydgosko-Toruński. Z tej okazji zostały złożone podziękowania osobom i instytucjom, które przyczyniają się do kultywowania tradycji kultury ludowej oraz udzielają wsparcia twórcom ludowym.

W szczególny sposób został uhonorowany Zygmunt Kędzierski, rzeźbiarz z Borów Tucholskich, wieloletni prezes Oddziału Bydgosko-Toruńskiego, który otrzymał medal marszałka Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Zygmunt Kędzierski jest autorem między innymi drewnianej piety, która będzie elementem powstającego w Toruniu Pomnika Zbrodni Pomorskiej. Medal wręczyła radna sejmiku województwa Elżbieta Piniewska. Samorząd województwa reprezentował również radny Ryszard Kierzek.

Warto dodać, że sam Oddział Bydgosko-Toruński Stowarzyszenia Twórców Ludowych został uhonorowany 7 czerwca podczas uroczystej sesji sejmiku województwa w Bydgoszczy Nagrodą Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae.

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

14 września 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 17 września 2018 r.

Zjazd twórców ludowych w Żninie, fot. Filip KowalkowskiZjazd twórców ludowych w Żninie, fot. Filip KowalkowskiZjazd twórców ludowych w Żninie, fot. Filip KowalkowskiZjazd twórców ludowych w Żninie, fot. Filip KowalkowskiZjazd twórców ludowych w Żninie, fot. Filip KowalkowskiZjazd twórców ludowych w Żninie, fot. Filip KowalkowskiZjazd twórców ludowych w Żninie, fot. Filip Kowalkowski