Aktualności

Tężnia nr 3 w Ciechocinku wymaga natychmiastowej interwencji, fot. Andrzej Goiński
Tężnia nr 3 w Ciechocinku wymaga natychmiastowej interwencji, fot. Andrzej Goiński

Ponad sto milionów złotych na turystykę, uzdrowiska i kulturę

Urząd Marszałkowski uruchamia specjalne wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego na rozwój tzw. potencjałów endogenicznych województwa: turystyki, uzdrowisk i kultury. To efekt zakończonych sukcesem renegocjacji naszego RPO z Komisją Europejską. Środki mogą trafić między innymi na modernizację tężni – marszałek Piotr Całbecki mówił o tym podczas czwartkowej (13 września) konferencji prasowej w Ciechocinku.

 

– W ramach renegocjacji naszego Regionalnego Programu Operacyjnego udało się wygospodarować specjalne środki, które będziemy mogli przeznaczyć na wymagającą natychmiastowej interwencji tężnię nr 3 w Ciechocinku. Kolejny etap modernizacji ciechocińskich tężni oraz renowację basenu chcielibyśmy zrealizować w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej po 2020 roku – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Dotacje na rozwój tzw. endogenicznych potencjałów województwa to całkowicie nowa dziedzina wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Chodzi o wykorzystanie i rozwój specyficznych potencjałów wynikających z uwarunkowań i zasobów przyrodniczych, przestrzennych czy kulturowych regionu. W naszym regionie zidentyfikowano trzy takie dziedziny – turystykę, uzdrowiska i kulturę. Wsparcie ma pomóc w tworzeniu trwałych miejsc pracy oraz wzmacniać znaczenie społeczno-gospodarcze średniej wielkości miast – zwłaszcza Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia oraz ich obszarów funkcjonalnych.

 

Uruchomienie specjalnych środków na ten cel to efekt renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego prowadzonych przez marszałkowską administrację z Komisją Europejską. W wyniku zabiegów marszałka Piotra Całbeckiego Unia Europejska zgodziła się przeznaczyć na ten obszar działań 25 milionów euro, czyli około 107 milionów złotych.

 

Kryteria naborów, w ramach których będzie można ubiegać się o wsparcie zostały już zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO. Środki trafią między innymi na budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej oraz obiektów uzdrowiskowych wraz z zakupem wyposażenia. Wśród beneficjentów znajdą się między innymi samorządy terytorialne, firmy, organizacje pozarządowe oraz partnerzy społeczni i gospodarczy.

 

Pomoc będzie dzielona w ramach czterech schematów:

 

Turystyka oparta o potencjał wody – alokacja 20 mln zł

 • Przykładowy projekt – mariny, 
 • Dofinansowanie od 2 do 15 mln zł
 • preferencja punktowa dla: Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia i ich obszarów funkcjonalnych; projektów w otoczeniu Zbiornika Włocławskiego; projektów tworzących ponad 11 nowych trwałych miejsc pracy; projektów partnerskich

 

Kultura i uzdrowiska – alokacja 50 mln zł

 • Projekty oparte o zasoby dziedzictwa kultury i walory miejscowości uzdrowiskowych
 • Dofinansowanie od 2 do 15 mln zł
 • Preferencja dla: Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia i ich obszarów funkcjonalnych; miejscowości o statusie uzdrowiska; obiektów wpisanych na listę UNESCO lub uznanych za Pomniki Historii; nieruchomych zabytków drewnianych; projektów tworzących ponad 11 nowych trwałych miejsc pracy

 

Projekty turystyczne „dla wszystkich” – alokacja 30 mln zł

 • Dofinansowanie od 2 do 15 mln zł
 • Inwestycje w oparciu o wykorzystanie unikatowych zasobów przyrodniczych, krajobrazowych lub dziedzictwa kulturowego
 • Preferencja dla: projektów zlokalizowanych w ośrodkach ruchu turystycznego o znaczeniu międzynarodowym (Bydgoszcz i Toruń); projektów tworzących ponad 11 nowych trwałych miejsc pracy

 

Projekty grantowe – alokacja 5-7 mln zł

 • Podział wsparcia podzielono na dwa etapy: samorząd województwa najpierw wybierze instytucję otoczenia biznesu, która dotrze ze wsparciem grantowym do firm – mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • Dofinansowanie do 500 tys. zł na 1 przedsiębiorstwo
 • Wsparcie na infrastrukturę rekreacyjną  lub bazę noclegową 
 • Inwestycje na obszarach o niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej, w powiatach o stopie bezrobocia wyższej niż średnia wojewódzka oraz na obszarach chronionych

 

W czwartkowym spotkaniu z przedstawicielami mediów w Ciechocinku uczestniczyli marszałek Piotr Całbecki, członek zarządu województwa Sławomir Kopyść, burmistrz Ciechocinka Leszek Dzierżewicz oraz prezes Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ciechocinek Marcin Zajączkowski.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

13 września 2018 r.

 Ostatnia aktualizacja: 14 wrześnie 2018 r.

 

Wsparcie w ramach RPO może trafić na gruntowną modernizację jednej z ciechocińskich tężni, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plWsparcie w ramach RPO może trafić na gruntowną modernizację jednej z ciechocińskich tężni, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plWsparcie w ramach RPO może trafić na gruntowną modernizację jednej z ciechocińskich tężni, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plWsparcie w ramach RPO może trafić na gruntowną modernizację jednej z ciechocińskich tężni, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plTężnia nr 3 w Ciechocinku wymaga natychmiastowej interwencji, fot. Andrzej GoińskiSpotkanie z mediami w Ciechocinku z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, członek zarządu Sławomira Kopyścia, burmistrza Ciechocinka Leszka Dzierżewicza oraz prezesa PUC Marcina Zajączkowskiego, fot. Andrzej GoińskiTężnia nr 3 w Ciechocinku wymaga natychmiastowej interwencji, fot. Andrzej GoińskiTężnia nr 3 w Ciechocinku wymaga natychmiastowej interwencji, fot. Andrzej GoińskiTężnia nr 3 w Ciechocinku wymaga natychmiastowej interwencji, fot. Andrzej GoińskiSpotkanie z mediami w Ciechocinku z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, członek zarządu Sławomira Kopyścia, burmistrza Ciechocinka Leszka Dzierżewicza oraz prezesa PUC Marcina Zajączkowskiego, fot. Andrzej GoińskiTężnia nr 3 w Ciechocinku wymaga natychmiastowej interwencji, fot. Andrzej GoińskiTężnia nr 3 w Ciechocinku wymaga natychmiastowej interwencji, fot. Andrzej GoińskiTężnia nr 3 w Ciechocinku wymaga natychmiastowej interwencji, fot. Andrzej Goiński