Aktualności

Wyspa Młyńska w Bydgoszczy - przykład harmonijnej przestrzeni publicznej, fot. Tymon Markowski dla UMWKP
Wyspa Młyńska w Bydgoszczy – przykład harmonijnej przestrzeni publicznej, fot. Tymon Markowski dla UMWKP

Dojść do ładu z ładem w przestrzeni

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego zespół naukowców z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przygotował raport na temat ładu przestrzennego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. To pierwszy taki dokument i pierwsza tego typu diagnoza w kraju. 11 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się seminarium, na którym publicznie zaprezentowano wstępną wersję opracowania.

 

Raport wskazuje między innymi przykłady dobrych i niekorzystnych praktyk w dziedzinie ładu przestrzennego i przyczyny dewastacji przestrzeni, opisuje współczesne metody projektowania budynków i zespołów urbanistycznych oraz postawy i opinie mieszkańców na temat kształtowania przestrzeni, w której żyją; podejmuje też problematykę relacji ład społeczny – ład przestrzenny. Pozycję podsumowują rekomendacje zespołu badaczy, dotyczące m. in. kwestii związanych z edukacją społeczną w tym zakresie oraz udziałem mieszkańców w planowaniu i zarządzaniu przestrzenią.

 

 

W konferencji uczestniczyli planiści, naukowcy, samorządowcy oraz przedstawiciele środowisk architektów i urbanistów. Debata dotyczyła m. in.  społecznej partycypacji w kształtowaniu przestrzeni i działań budujących świadomość i postawy w tej sferze.

 

W planach samorządu województwa jest powołanie instytucji prowadzącej badania i koordynującej działania na rzecz ładu w przestrzeni publicznej. 

 

Beata  Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

11 kwietnia 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 18 kwietnia 2017 r.

 

Seminarium na temat ładu przestrzennego w Kujawsko-Pomorskiem, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSeminarium na temat ładu przestrzennego w Kujawsko-Pomorskiem, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSeminarium na temat ładu przestrzennego w Kujawsko-Pomorskiem, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSeminarium na temat ładu przestrzennego w Kujawsko-Pomorskiem, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSeminarium na temat ładu przestrzennego w Kujawsko-Pomorskiem, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSeminarium na temat ładu przestrzennego w Kujawsko-Pomorskiem, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSeminarium na temat ładu przestrzennego w Kujawsko-Pomorskiem, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSeminarium na temat ładu przestrzennego w Kujawsko-Pomorskiem, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSeminarium na temat ładu przestrzennego w Kujawsko-Pomorskiem, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSeminarium na temat ładu przestrzennego w Kujawsko-Pomorskiem, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSeminarium na temat ładu przestrzennego w Kujawsko-Pomorskiem, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSeminarium na temat ładu przestrzennego w Kujawsko-Pomorskiem, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSeminarium na temat ładu przestrzennego w Kujawsko-Pomorskiem, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPSeminarium na temat ładu przestrzennego w Kujawsko-Pomorskiem, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP