Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Zmiana przewodnictwa w Radzie Dialogu

Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

19 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Głównym tematem był powstający program rozwoju gospodarczego regionu w perspektywie 2027. Przewodnictwo w radzie przejął  reprezentujący stronę pracowniczą Andrzej Arndt z Forum Związków Zawodowych.

 

- Dzięki działalności rady, w naszym regionie udało się uniknąć wielu poważnych konfliktów społecznych. To jest wartością tego gremium, że interweniujemy, albo staramy się antycypować problemy, zanim one eskalują. Tak było na przykład w sprawie szpitala w Inowrocławiu i słusznych postulatów płacowych jego pracowników. Z drugiej strony mieliśmy ograniczenia wynikające z reżimów finansowanych i związane z tym stanowisko dyrekcji placówki. Rada pogodziła zwaśnione strony. Okazało się, że można znaleźć kompromisowe rozwiązanie, choć nie od razu. Uprzedzanie wypadków jest na pewno lepszą metodą niż rozwiązywanie problemów kiedy już naprawdę wybuchną. Gaszenie pożaru jest bowiem znacznie trudniejsze, nie mówiąc już o odbudowywaniu tego, co zostało w pożarze zniszczone – powiedział przed posiedzeniem marszałek Piotr Całbecki, podsumowując prace WRDS w kończącym się roku.

 

Posiedzenie otworzyła prezentacja dotycząca programu rozwoju gospodarczego regionu 2021-2027, który przygotowuje dla nas globalna firma doradcza PwC. - Wykorzystamy go m.in. w budowaniu nowej strategii rozwoju województwa i dedykowanych gospodarce segmentów nowego regionalnego programu operacyjnego (RPO). Program określi przede wszystkim rolę małych i średnich przedsiębiorstw na rzecz wzrostu inwestycji, eksportu i innowacyjności – przypomina gospodarz województwa.

 

Dokument uwzględniać będzie powiązania tych przedsiębiorstw z kluczowymi firmami regionu oraz regionalne endogeniczne potencjały rozwojowe. Powstanie w ramach finansowanego przez rządowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju szerszego projektu o nazwie Regiogmina, którego efektem będzie wypracowanie skrojonych na miarę instrumentów wsparcia dla działających w Kujawsko-Pomorskiem małych przedsiębiorstw. Regiogmina, z budżetem 10,5 miliona złotych, realizowana jest przez konsorcjum, którego liderem jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, a partnerami warszawska Szkoła Główna Handlowa i Uniwersytet Mikołaja Kopernika. (Więcej informacji o projekcie)

 

Informację na ten temat przedstawili na forum rady koordynator projektu Olgierd Dziekoński i dyrektor w zespole ds. sektora publicznego w PwC Dionizy Smoleń.

 

 

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (KPWRDS), podobnie jak 15 jej odpowiedników w pozostałych polskich regionach, jest umocowaną ustawowo wojewódzką instytucją dialogu społecznego. Zasiadają w niej przedstawiciele samorządu terytorialnego, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz oraz przedstawiciele najważniejszych związków zawodowych i organizacji pracodawców. Misją rady jest między innymi opiniowanie dokumentów strategicznych oraz rozpatrywanie ważnych, z punktu widzenia zachowania pokoju społecznego, sytuacji konfliktów między pracownikami i pracodawcami.

 

Przewodnictwo KPWRDS - po sprawującym je przez ostatni rok reprezentującym stronę samorządową marszałku Piotrze Całbeckim, przejął reprezentujący stronę pracowniczą Andrzej Arndt z Forum Związków Zawodowych.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

19 grudnia 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2019 r.

 

Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Andrzej Goiński/UMWKPPosiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone