Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Zakochani, poślubieni (statystyka)

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

10 tysięcy rocznie, 5 na każdy tysiąc mieszkańców – to najnowsze dane na temat nowo zawieranych w Kujawsko-Pomorskiem małżeństw, przekazane przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Liczba ślubnych ceremonii w naszym regionie utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie od 2013 roku.

 

Sakramentalne „tak” przed kapłanem lub urzędnikiem stanu cywilnego mówią najczęściej mężczyźni w wieku 25-39 lat i kobiety 20-29 lat. Mediana wynosi 27 lat dla pań i nieco ponad 29 lat dla panów.

 

Ale uczucie nie zawsze patrzy w metrykę - w związki małżeńskie wstąpiło ostatnio (dane za 2015 rok) 179 kobiet w wieku 60 plus i 180 mężczyzn 65 plus. Co ciekawe, tylko 113 z tych mariaży było związkami z osobami z tej samej grupy wiekowej. 80 i więcej lat miało we wskazanym roku sześcioro rozpoczynających wspólne życie nowożeńców.

 

Choć w ponad 90 proc. deklarujemy się jako osoby zaangażowane religijnie, tylko niecałe 60 proc. nowych małżeństw to małżeństwa wyznaniowe. Pozostałym parom w zupełności wystarcza ceremoniał proponowany przez urzędy stanu cywilnego.

 

Najczęściej stajemy na ślubnym kobiercu w sierpniu (w 2015 roku ponad 2 tysiące par), a także w czerwcu i wrześniu.

 

Na każde 1000 nowych rodzin przypada w naszym regionie 650 świeżo oddanych do użytku mieszkań.

 

 

Wszystkie dane za Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

14 lutego 2017 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone