Aktualności

Do największych inwestycji drogowych ostatnich lat należała przebudowa trasy nr 252 pomiędzy Włocławkiem i Inowrocławiem, fot. Andrzej Goiński
Do największych inwestycji drogowych ostatnich lat należała przebudowa trasy nr 252 pomiędzy Włocławkiem i Inowrocławiem, fot. Andrzej Goiński

Inwestycje drogowe w rejonie Włocławka

Ruszają kolejne duże inwestycje na drogach wojewódzkich w rejonie Włocławka. W oparciu o środki Regionalnego Programu Operacyjnego w południowo-wschodniej części regionu zmodernizowanych zostanie około 180 kilometrów ważnych arterii.

 

– W najbliższych latach w Kujawsko-Pomorskiem przebudujemy 600 kilometrów wojewódzkich tras. Wśród zadań realizowanych w pierwszej kolejności jest przebudowa drogi nr 265 łączącej Brześć Kujawski z Kowalem oraz przebudowa drogi nr 559 z Lipna do granicy województwa – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Obecnie trwają postępowania przetargowe na wybór wykonawców, którzy zmodernizują 15- kilometrowy odcinek trasy z Brześcia do Kowala oraz 22-kilometrowy odcinek drogi z Lipna do Kamienia Kotowego. Projekty przewidują wzmocnienie jezdni i poszerzenie ich do 7 metrów. Poprawi się geometria najważniejszych skrzyżowań, przebudowane zostaną zatoki autobusowe, chodniki oraz zjazdy na teren posesji. W miejscowości Kamień Kotowy na drodze nr 559  powstanie rondo, które zastąpi mało bezpieczne skrzyżowanie z drogą nr 541. W Gołaszewie na drodze nr 265 powstanie nowy przejazd kolejowy – takie rozwiązanie (zamiast wiaduktu) wybrano w toku konsultacji społecznych. Dzięki współpracy z samorządami lokalnymi przy trasach pojawią się też ciągi pieszo-rowerowe.

 

 

Kolejne przygotowywane inwestycje to przebudowy dróg nr 269 (Kowal-Izbica Kujawska, 42 kilometry) oraz nr 270 (Brześć Kujawski-Izbica Kujawska, 29 kilometrów). W opracowaniu są programy funkcjonalno-użytkowe dla tych zadań. Ogłoszenie przetargów na wybór wykonawców planowane jest jeszcze w tym roku.

 

Zgodnie z Kujawsko-Pomorskim Planem Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej ze środków europejskich finansowana będzie też przebudowa 58-kilometrowego odcinka drogi nr 266 łączącej Ciechocinek, Aleksandrów Kujawski, Radziejów i Piotrków Kujawski oraz 14 kilometrowego odcinka trasy nr 563 z Rypina do granicy województwa. Łącznie na modernizację dróg w południowo-wschodniej części województwa w oparciu o nasz Regionalny Program Operacyjny trafi około 260 milionów złotych.

 

Wśród innych planowanych zadań inwestycyjnych w tej części regionu są remonty odcinków dróg nr 265 z Kowala do granicy województwa oraz nr 558 z Lipna do Dobrzynia nad Wisłą. Trwa już opracowywanie dokumentacji projektowej dla tych zadań. W tym roku kontynuowane będą też prace na trasie nr 268 Brześć Kujawski-Brzezie.

 

Do największych inwestycji na drogach wojewódzkich zrealizowanych w ostatnich latach w południowo-wschodniej części województwa należała przebudowa trasy nr 252 pomiędzy Włocławkiem i Inowrocławiem (wraz z przedłużeniem w kierunku Żnina drogi wojewódzkiej nr 251). Kolejnym ważnym przedsięwzięciem była przebudowa drogi nr 560 z Rypina w kierunku Brodnicy oraz Sierpca. Szereg inwestycji zrealizowano też między innymi w związku z budową strategicznej dla całego regionu autostrady.

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

13 lutego 2017 r.