Zdrowie

Logo Zdrowy Samorząd

Zostaliśmy nominowani w konkursie „Zdrowy Samorząd”

Województwo Kujawsko -Pomorskie po raz piąty zostało nominowane do uczestnictwa w konkursie promującym inicjatywy prozdrowotne „Zdrowy Samorząd”. W ramach tegorocznego konkursu wpłynęło z całego kraju 90 programów zdrowotnych zgłoszonych przez gminy, powiaty i województwa. Spośród zgłoszeń wybrano 30 nominowanych samorządów.

 

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Radę Konsultacyjną. Dodatkową nagrodę otrzyma samorząd, który zbierze największą liczbę głosów wśród czytelników portali:
RynekZdrowia.pl i PortalSamorzadowy.pl 

 

Zostaliśmy docenieni za realizację dwóch programów polityki zdrowotnej:

  1. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. Grupę docelową Programu stanowili mieszkańcy województwa w wieku powyżej 65 roku życia, którzy nie byli szczepieni szczepionką przeciwko pneumokokom i należeli do grupy ryzyka – leczą się z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli i astmy oskrzelowej. Łącznie w latach 2019-2022 zaszczepiono 7602 osoby po 65 r.ż. Od początku trwania programu, czyli od 2016 r., zaszczepiono 9477 osób. W latach 2019-2022 koszt programu wyniósł 2 414 732,31 zł, w tym z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego 1 278 029,81 zł. Pozostałą część pokryły budżety jednostek samorządów terytorialnych.
  2. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”. Grupę docelową Programu stanowili mieszkańcy województwa w wieku 60 lat i więcej. Jednym z celów szczegółowych programu jest poprawa sprawności fizycznej oraz wykształcenie nawyków systematycznych ćwiczeń fizycznych wśród uczestników programu. W ciągu ostatnich czterech lat trwania programu z zajęć aktywności fizycznej skorzystało 2 919 seniorów. W latach 2019-2022 koszt programu z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego wyniósł 882 522,76 zł. W ramach programu środki finansowe z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego są przeznaczane na szkolenie trenerów, edukację uczestników, badania kwalifikacyjne i kontrolne, promocję programu, zakup drobnego sprzętu do ćwiczeń oraz na administrację i koordynację programu.

 

Tylko dzięki wspólnej mobilizacji mamy szansę na wygraną w plebiscycie czytelników.

 

Prosimy serdecznie o wspierający głos (po wejściu w poniższy link):

Województwo kujawsko-pomorskie – konkurs Zdrowy Samorząd (portalsamorzadowy.pl)

 

Polecamy uwadze także programy zdrowotne innych samorządów z naszego województwa.

 

Głosować można do 15 lutego br. do godziny 12.00.