Zdrowie

Grafika ilustracyjna

Prawa PACJENTA – poznaj je i naucz się z nich korzystać

Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czy też ustawie o działalności leczniczej. Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Od organów władzy publicznej począwszy, poprzez osoby wykonujące zawód medyczny, do wszystkich innych, którzy z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z pacjentem. 

 

Prawa pacjenta przysługują pacjentom w trakcie udzielanych świadczeń zdrowotnych. Bez znaczenia jest, czy te świadczenia są realizowane w ramach publicznej służby zdrowia czy prywatnej służby zdrowia.

 

Każdy pacjent bez względu na narodowość, status materialny, wiek, płeć ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadającym wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej – jest to podstawowe, wyjściowe prawo pacjenta.

 

Aktem prawnym, który reguluje katalog praw pacjenta jest Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.

 

Prawa Pacjenta

Pacjent ma prawo do:

 • Bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej
 • Zachowania tajemnicy informacji
 • Wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia
 • Wyrażania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych
 • Zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych
 • Zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • Dostępu do dokumentacji medycznej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych
 • Poszanowania intymności i godności
 • Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • Opieki duszpasterskiej
 • Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

 

Zadaniem Rzecznika Praw Pacjenta jest dbanie o to, aby prawa pacjentów były w należyty sposób przestrzegane przez przychodnie, szpitale, lekarzy i wszystkie placówki, które nas leczą.
Chodzi o zapewnienie pacjentom maksymalnego bezpieczeństwa oraz komfortu w trakcie leczenia.

 

Do podstawowych zadań Rzecznika Praw Pacjenta należy m.in.. prowadzenie postępowań wyjaśniających indywidualnych oraz w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.

 

Każdy pacjent podlega ochronie prawnej. Znajomość praw pacjenta jest niezwykle istotna dla wszystkich osób, które korzystają z usług placówek medycznych. W większości przypadków to pacjent, jako pierwszy informuje, że jego prawa zostały naruszone. Prawa pacjenta w Polsce chronią poszkodowanych i stanowią podstawę do dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

 

Zachęcamy do obejrzenia i lektury materiałów edukacyjnych, bo każdy z nas jest pacjentem i dobrze jak znamy nasze prawa.

 

 1. Zobacz film na kanale YouTube Akademia NFZ
 2. Materiały edukacyjne przygotowane w ramach akcji „Środa z Profilaktyką” :