Zdrowie

Zlecenia na testy Covid-19 dla pracowników podmiotów leczniczych

Testy na koronawirusa są podstawowym narzędziem stosowanym podczas walki z chorobą COVID-19, dlatego Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje szerokie wykonywanie testów na obecność tego wirusa. Rezultatem masowych badań jest wskazanie zarażonych osób, które można skierować na czasową izolację, by nie zarażały osób zdrowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku personelu medycznego oraz innych pracowników podmiotów leczniczych, którzy w codziennej pracy dbają o nasze zdrowie.

Testy na koronawirusa są podstawowym narzędziem stosowanym podczas walki z chorobą COVID-19, dlatego Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje szerokie wykonywanie testów na obecność tego wirusa. Rezultatem masowych badań jest wskazanie zarażonych osób, które można skierować na czasową izolację, by nie zarażały osób zdrowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku personelu medycznego oraz innych pracowników podmiotów leczniczych, którzy w codziennej pracy dbają o nasze zdrowie.

Z tego powodu należy przeprowadzać możliwie dużo testów. Wychodząc naprzeciw potrzebom Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje projekt pt. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” w ramach którego przewidziano m.in. przeprowadzanie testów laboratoryjnych. Zadanie to ma stanowić element uzupełniający do działań realizowanych przez NFZ.

Wyłonione zostały dwa laboratoria, które w ramach projektu będą realizowały testy dla pracowników podmiotów leczniczych.

Zapraszamy zainteresowane podmioty lecznicze do zgłaszania zapotrzebowania na realizację testów – formularz Word, formularz PDF

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: testy-covid@kujawsko-pomorskie.pl

Przygotowana została Strategia działania w zakresie wykonywania testów w diagnostyce Covid-19 (poza systemem NFZ) w województwie kujawsko-pomorskim dla pracowników podmiotów leczniczych – wersja II – tutaj

Działania opisane powyżej zostaną przeprowadzone w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa i budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – RPO WK-P 2014-2020.