Zdrowie psychiczne

grafika - etyka języka

Słowa mają moc! Czyli jak mówić i pisać o osobach chorujących psychicznie

Jak mówić i pisać o osobach chorujących psychicznie? Czy „Wariat”, „Świr”, „Psychol” to potoczne, używane w codziennym języku, zupełnie nieszkodliwe określenia osób leczących się w „Wariatkowie”?

grafika - etyka języka

 

Jak mówić i pisać o osobach chorujących psychicznie? Czy „Wariat”, „Świr”, „Psychol” to potoczne, używane w codziennym języku, zupełnie nieszkodliwe określenia osób leczących się w „Wariatkowie”?

O tym, jak nasz język, zarówno mówiony i pisany, może ranić, stygmatyzować, powielać szkodliwe stereotypy można przeczytać w Poradniku: jak mówić i pisać o grupach narażonych na dyskryminację. Etyka języka i odpowiedzialna komunikacja.

Co istotniejsze, Poradnik objaśnia i tłumaczy, a przede wszystkim uczy wyrażania szacunku do drugiego człowieka, niezależnie od jego wieku, płci, rasy, koloru skóry, orientacji seksualnej, religii, pochodzenie narodowego lub społecznego czy sprawności fizycznej i intelektualnej.

Poradnik ten jest pozycją obowiązkową dla każdego, zwłaszcza dla tych, którzy kierując się empatią i poszanowaniem godności, rozumiejąc i doceniając bogactwo i różnorodność świata chcą używać języka wolnego od uprzedzeń i stygmatyzacji.

Poradnik powstał z inicjatywy agencji FleishmanHillard, we współpracy merytorycznej z prof. dr hab. Ewą Kołodziejek oraz pod patronatem Rady Języka Polskiego i Rzecznika Praw Obywatelskich.