Zdrowie

Logo Prometriq

Webinarium dla jednostek samorządu terytorialnego DOBROSTAN

Celem webinarium DOBROSTAN jest propagowanie wiedzy dotyczącej opracowania i realizacji programów zdrowotnych uwzględniając specyfikę warunków lokalnych. Analiza decyzji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji odnośnie projektów składanych przez jednostki samorządu terytorialnego wskazuje na wagę odpowiedniego dostosowania wzorcowych programów zdrowotnych, w szczególności pod kątem uwarunkowań lokalnych. Czynniki regionalne wpływają na zdolność JST do uzyskania planowanych rezultatów polityki zdrowotnej.

 

W związku z tym organizowane jest spotkanie dla pracowników JST odpowiedzialnych za politykę zdrowotną. Odbędzie się ono w formule zdalnej 15 września 2020 r., w godzinach 10-14. Zgłoszeni uczestnicy otrzymają link umożliwiający zalogowanie się na webinarium. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu w trybie „na żywo” mogą dołączyć do grupy ekspertów w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń, Plac Teatralny 2, Patio I p. (liczba miejsc ograniczona).

 

Podczas spotkania zostanie zaprezentowany raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny na temat Programów zdrowotnych realizowanych w Polsce w roku 2019. Jedną z części webinarium będzie też warsztat dotyczący opracowania programu zdrowotnego „NIE dla osteoporozy”. Warsztat zostanie poprowadzony przy udziale Fundacji Wygrajmy Zdrowie oraz lekarzy specjalistów w zakresie osteoporozy. Uczestnicy webinarium będą mieli okazję poddać ocenie potrzeby zdrowotne
w oparciu o dostępne dane oraz lokalne uwarunkowania, a następnie wyciągnąć wnioski.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie skanu wypełnionego formularza na adres: sekretariat@prometriq.pl do dnia 10 września br. lub kontakt telefoniczny pod numerem 698 101 798.

 

Formularz zgłoszeniowy.