Zdrowie

Plakat - Światowy tydzień wiedzy o antybiotykach

Światowy tydzień wiedzy o antybiotykach

W dniach 18-24 listopada 2021 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach , który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 2015 r. oraz Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA) ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską na wniosek Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, który jest obchodzony corocznie w dniu 18 listopada w całej Europie.

 

Głównym celem powyższych inicjatyw jest podniesienie świadomości społeczeństwa, na temat zjawiska narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka.

 

Konsekwencją zjawiska antybiotykooporności jest ograniczenie możliwości skutecznego leczenia infekcji, a więc zwiększająca się zachorowalność i śmiertelność z powodu zakażeń.

 

PAMIĘTAJ!!!   Antybiotyki nie działają na WIRUSY, które są odpowiedzialne za przeziębienie, grypę, ostre zapalenie oskrzeli, większość przyczyn kaszlu, większość zapaleń gardła.

 

ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ JEST ZAGROŻENIEM DLA ZDROWIA I ŻYCIA NAS WSZYSTKICH. SKUTECZNOŚĆ ANTYBIOTYKÓW, A WIĘC MOŻLIWOŚĆ LECZENIA ZAKAŻEŃ I CHORÓB BAKTERYJNYCH ZALEŻY OD ROZSĄDNEGO ICH STOSOWANIA.

 

Każdy z nas może być orędownikiem szerzenia wiedzy i zwiększania świadomości  zakresie problemu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, w tym oporności bakterii na antybiotyki (AMR)!

 

W bieżącym roku szczególny nacisk położono na cele określone w przyjętym w czerwcu 2023 roku zaleceniu Rady Unii Europejskiej (2023/C 220/01) w sprawie wzmożenia działań UE na rzecz intensyfikacji działań w zakresie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w ramach podejścia „Jedno zdrowie”.

 

Więcej informacji odnośnie koncepcji „Jedno zdrowie” jak i o kampanii EAAD/WAAW znajdziecie Państwo w materiale zamieszczonym na stronie

 

Materiały do pobrania: