Programy - konkursy

Wyniki uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2022 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 31/1311/22 z dnia 10 sierpnia 2022 r. rozstrzygnął uzupełniający konkurs ofert na wybór w 2022 roku realizatorów programu polityki  zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.

 

  • Wykaz ofert wybranych w ramach uzupełniającego konkursu ofert do realizacji w 2022 r. wraz z przyznaną kwotą środków publicznych – do pobrania