Programy - konkursy

Grafika ilustracyjna

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2023 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 6/142/23 z dnia 8 lutego 2023 r. ogłosił konkurs ofert na wybór w 2023 realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu

 

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 3 marca 2023 r.

 

Do pobrania: