Programy - konkursy

Grafika - Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór w 2022 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej)

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 26/1035/22 z dnia 6 lipca 2022 r. rozstrzygnął konkurs ofert na wybór w 2022 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej).

 

 

Więcej informacji na temat ww. Programu realizowanego w 2022 r. jest na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce „ZDROWIE” – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ-INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW.