Programy - konkursy

PROGRAM WYKRYWANIA ZAKAŻEŃ WZW B i C W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM (realizacja – 2016 r.)

Koordynator
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy,
ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz – dr n. med. Krzysztof Gierlotka
tel. 730-753-460
e-mail: wzw@wsoz.pl
www.wzw.wsoz.pl

 

Cele programu

  • zwiększenie wykrywalności bezobjawowych zakażeń WZW B i C
  • zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie zapobiegania zakażeniom
    WZW B i C

 

Przedmiot programu

  • badanie diagnostyczne krwi w kierunku HBsAg,
  • badanie diagnostyczne krwi na obecność przeciwciał anty-HCV
  • szkolenia dla pacjentów dotyczące zakażeń WZW B i C

 

Adresaci programu

Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, u których wcześniej nie stwierdzono WZW.

 

Nabór mieszkańców z powiatów i gmin, które przystąpiły do Programu przeprowadzają wybrani w drodze konkursu ofert realizatorzy we współpracy z samorządami.

 

Łączna liczba mieszkańców objęta programem –2 826.

 

Partnerzy programu

Program realizowany jest w partnerstwie z samorządami terytorialnymi. Zadaniem samorządów terytorialnych przystępujących do realizacji Programu jest prowadzenie kampanii medialnej i naboru uczestników Programu, zapewnienie sal do zajęć edukacyjnych oraz pokrycie kosztów przeprowadzenia badań diagnostycznych dla mieszkańców powiatu/gminy w 50%.

W 2016 r. do Programu przystąpiły 23 samorządy terytorialne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

Kwota dofinansowania Programu ze środków Samorządu Województwa wynosi 82.176,00 zł.

(kwota zawiera koszty badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV) wraz z koordynacją).