Programy - konkursy

KUJAWSKO-POMORSKI PROGRAM BADAŃ PRZE-SIEWOWYCH W KIERUNKU TĘTNIAKA AORTY BRZUSZNEJ (realizacja – 2016 r.)

Koordynator
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A.Jurasza w Bydgoszczy – Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień

(osoba do kontaktu – dr n. med. Bartosz Fórmankiewicz tel.662 143 696)

Cele programu

  • zwiększenie wczesnej wykrywalności tętniaka aorty brzusznej,
  • zmniejszenie śmiertelności związanej z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej.
  • zmniejszenie śmiertelności związanej z operacją naprawczą tętniaka aorty brzusznej,
  • zwiększenie wiedzy mieszkańców regionu na temat tętniaka aorty brzusznej
    i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem palenia tytoniu,
  • zwiększenie wiedzy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na temat tętniaka aorty brzusznej, czynników ryzyka, wczesnego wykrywania i leczenia,
  • utworzenie i prowadzenie bazy danych,

 

 

Przedmiot programu

  • badanie USG aorty brzusznej
  • edukacja indywidualna pacjentów

Adresaci programu

Program skierowany jest do mężczyzn w wieku 65-74 lata, palących papierosy, będących mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Łączna liczba mieszkańców objęta programem – 1 333.

 

 

Partnerzy programu

Program realizowany jest w partnerstwie z samorządami terytorialnymi. Zadaniem powiatów  i gmin, które zadeklarowały udział w programie jest prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych. W 2016 r. do Programu przystąpiły 23 samorządy terytorialne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

Realizatorzy programu tutaj

 

 

Kwota dofinansowania Programu ze środków Samorządu Województwa wynosi
51.890 zł – kwota zawiera koszty badań przesiewowych (USG aorty brzusznej) wraz
z koordynacją.