Programy - konkursy

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ PNEUMOKOKOWYCH WŚRÓD DZIECI W OPARCIU O SZCZEPIENIA PRZECIWKO PNEUMOKOKOM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM (realizacja – 2016 r.)

 

Koordynator
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – Biuro Programów Profialaktycznychul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń

Osoby do kontaktu: Małgorzata Leźnicka, Joanna Chaberska

tel. 56 656 10 27
e-mail: m.leznicka@kujawsko-pomorskie.pl,

j.chaberska@kujawsko-pomorska.pl

 

Cele programu

  • zmniejszenie częstości występowania IChP u dzieci,

  • redukcja hospitalizacji spowodowanych potwierdzonym radiologicznie zapaleniem płuc u dzieci w wieku 2-4 r.ż.,

  • redukcja częstości wizyt ambulatoryjnych oraz zalecanych antybiotykoterapii spowodowanych ostrym zapaleniem ucha środkowego.

 

Przedmiot programu

  • szczepienie dzieci w wieku 24-36 miesiąc życia przeciwko pneumokokom z użyciem szczepionki koniugowanej 13-walentnej

Realizatorzy programu tutaj

 

Adresaci programu

Dzieci w wieku 24-36 miesiąc życia, które wcześniej nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom, będące mieszkańcami gmin, które wyraziły wolę realizacji programu.

Nabór dzieci z gmin, które przystąpiły do Programu przeprowadzają wybrani w drodze konkursu ofert realizatorzy we współpracy z gminami.

Łączna liczba dzieci objęta programem –2.567.

Partnerzy programu

Program realizowany jest w partnerstwie z samorządami terytorialnymi. Zadaniem samorządów terytorialnych przystępujących do realizacji Programu jest prowadzenie kampanii medialnej, współpraca z realizatorami programu oraz pokrycie kosztów wykonania szczepień dla dzieci, będących mieszkańcami gminy w 50%.

W 2016 r. do Programu przystąpiły 32 samorządy terytorialne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Kwota dofinansowania Programu ze środków Samorządu Województwa wynosi
363 490,00 zł.

 

 Pliki do pogrania: