Programy - konkursy

Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej

Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej - mapa

Koordynator

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A.Jurasza w Bydgoszczy – Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień

(osoba do kontaktu – dr n. med. Bartosz Fórmankiewicz tel.662 143 696)

 

Cele programu

 • zwiększenie wczesnej wykrywalności tętniaka aorty brzusznej,
 • zmniejszenie śmiertelności związanej z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej.
 • zmniejszenie śmiertelności związanej z operacją naprawczą tętniaka aorty brzusznej,
 • zwiększenie wiedzy mieszkańców regionu na temat tętniaka aorty brzusznej i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem palenia tytoniu,
 • zwiększenie wiedzy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na temat tętniaka aorty brzusznej, czynników ryzyka, wczesnego wykrywania i leczenia,
 • stworzenie regionalnej bazy danych programu z możliwością konsultacji specjalistycznej i kwalifikacji do operacji naprawczej tętniaka aorty brzusznej w trybie planowym.

 

Przedmiot programu

 • badanie USG aorty brzusznej
 • edukacja indywidualna pacjentów

 

Realizatorzy

 • Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu,
 • Regionalny Szpital Specjalistycznych im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu,
 • Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży
 • „Szpital Tucholski” Sp. z o.o. w Tucholi
 • „Nowy Szpital w Nakle i Szubinie” Sp. z o.o.
 • „Szpital Lipno” Sp. z o.o.

 

 

Adresaci programu

Program skierowany jest do mężczyzn w wieku 65-74 lata, palących papierosy, będących mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Programem objętych zostanie 1 428 mężczyzn.

 

Partnerzy programu

Program realizowany jest w partnerstwie z samorządami terytorialnymi. Zadaniem powiatów  i gmin, które zadeklarowały udział w programie jest prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych. W 2015 r. do Programu przystąpiło 13 samorządów terytorialnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Kwota finansowania Programu ze środków Samorządu Województwa wynosi 55 250 zł.

 

Lista realizatorów tutaj.