Programy - konkursy

Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim - mapa


Koordynator
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy,
ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz – dr n. med. Krzysztof Gierlotka
tel. 730-753-460
e-mail: wzw@wsoz.pl
www.wzw.wsoz.pl

 

Cele programu

 • zwiększenie wykrywalności bezobjawowych zakażeń WZW B i C
 • zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie zapobiegania zakażeniom WZW B i C

 

Przedmiot programu

 • badanie diagnostyczne krwi w kierunku HBsAg,
 • badanie diagnostyczne krwi na obecność przeciwciał anty-HCV
 • szkolenia dla pacjentów dotyczące zakażeń WZW B i C

Realizatorzy

 • Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy,
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy,
 • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy,
 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu ,
 • Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu,
 • Regionalny Szpital Specjalistycznych im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie,
 • Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.

Adresaci programu

Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, u których wcześniej nie stwierdzono WZW.

Nabór mieszkańców z powiatów i gmin, które przystąpiły do Programu przeprowadzają odpowiednie instytucje/osoby na terenie powiatu/gminy.

Łączna liczba mieszkańców objęta programem – 4 128.

Partnerzy programu

Program realizowany jest w partnerstwie z samorządami terytorialnymi. Zadaniem samorządów terytorialnych przystępujących do realizacji Programu jest prowadzenie kampanii medialnej i naboru uczestników Programu, zapewnienie sal do zajęć edukacyjnych oraz pokrycie kosztów przeprowadzenia badań diagnostycznych dla mieszkańców powiatu/gminy w 50%.

W 2015 r. do Programu przystąpiło 29 samorządów terytorialnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Kwota dofinansowania Programu ze środków Samorządu Województwa 141 934 zł.

 

Lista realizatorów tutaj