Zdrowie

Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania
publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)
 
Oferta z dnia 25 stycznia 2016 r. złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Nazwa oferenta: Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii
Nazwa zadania: Terapeutyczna moc bajek „Bajki polskie”
Kwota dofinansowania: 6 970,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych
i Zdrowia drogą mailową na adres uzl@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie pod numerem 602 178 210 do dnia 9 lutego 2016 r.

Oferta do pobrania (załącznik)
(termin ważności: 01.02.2016- 09.02.2016)