Zdrowie

Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

 
Oferta z dnia 21 stycznia 2016 r. złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Nazwa oferenta: Klub Abstynenta FLISAK
Nazwa zadania: Święto Trzeźwości – piknik rodzinny „BARBARKA”
Proponowana kwota dofinansowania: 7 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych
i Zdrowia drogą mailową na adres uzl@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 4 lutego 2016 r.

Oferta do pobrania (załącznik)
(termin ważności: 28.01.2016- 04.02.2016)