Zdrowie

Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

 

Oferta z dnia 15 stycznia 2016 r. złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Wolontariuszy Razem w Toruniu
Nazwa zadania: Obchody Światowego Dnia AIDS
Kwota dofinansowania: 9 900,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych
i Zdrowia drogą mailową na adres uzl@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie pod numerem 602 178 210 do dnia 26 stycznia 2016 r.

Oferta do pobrania

(termin ważności: 19.01.2016- 26.01.2016)