Zdrowie

Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

 

Oferta z dnia 22 grudnia 2015 r. złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Nazwa oferenta: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska
Nazwa zadania: Można inaczej
Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych
i Zdrowia drogą mailową na adres uzl@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie pod numerem 602 178 153 do dnia 5 stycznia 2016 r.

Oferta do pobrania (załącznik)
(termin ważności: 29.12.2015- 05.01.2016)