Zdrowie

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2016 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pnemokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 9/288/16 z dnia 2 marca 2016 r. ogłosił konkurs ofert na wybór w 2016 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pnemokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 18 marca 2016 r.

Do pobrania:
•    Ogłoszenie konkursu – tutaj

•    Oczekiwana liczba dzieci objętych w ramach programu szczepieniami przeciwko pneumokokom w poszczególnych samorządach terytorialnych – tutaj

•    Formularz ofertowy – tutaj