Zdrowie

Grafika promocyjna - Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem Dzieciństwa

Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem Dzieciństwa – bądź czujny, gdy możesz wspieraj

15 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem Dzieciństwa. W tym dniu szczególnie zwracamy uwagę na potrzebę wczesnego badania i diagnozowania chorób nowotworowych u dzieci. Chcemy również uświadomić społeczeństwo jak bardzo potrzebna jest pomoc chorym i ich rodzicom. Międzynarodowym symbolem świadomości nowotworów u dzieci jest „złota wstążka”, która kolorem nawiązuje do najcenniejszego kruszcu reprezentującego najwyższą wartość – zdrowie i życie dzieci.

 

W Polsce każdego roku rozpoznaje się około 1100-1200 nowotworów u osób do 18-go roku życia. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów w 2020 r. w Polsce nowotwór wieku dziecięcego zdiagnozowano u 550 chłopców i u 532 dziewczynek do 19. roku życia.

 

Nowotwory u dzieci rozwijają się bardzo szybko i nie mają typowych objawów jak u dorosłych, co utrudnia ich wczesną diagnozę. Ponadto choroby nowotworowe u dzieci są dość rzadkie – stanowią zaledwie 1,5% nowotworów występujących w całej populacji. Jednocześnie stanowią drugą co do częstości przyczyną śmierci najmłodszych. Najczęstsze nowotwory dziecięce to białaczki, które stanowią średnio 35 proc. wszystkich nowotworów rozpoznawanych u dzieci w Polsce. Na drugim miejscu pod względem częstości występowania znajdują się nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, które stanowią ok. 23 proc. wszystkich nowotworów, a na trzecim – chłoniaki (ok. 10 proc.).

 

W Polsce rozpoznanie nowotworów dziecięcych następuje najczęściej w zaawansowanym stadium raka, czyli w III i IV stopniu, co jest największym wyzwaniem terapeutycznym. Świadczą o tym trudności w postawieniu szybkiej diagnozy oraz nietypowe i niespecyficzne objawy. Tak istotna jest więc czujność lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ale przede wszystkim rodziców. Potencjalne objawy raka u dzieci powinny skłaniać ich do szybkiej konsultacji ze specjalistą.

 

Pozytywnym zjawiskiem jest, obserwowana od czasu wprowadzenia terapii kompleksowej z zastosowaniem cytostatyków, radioterapii i leczenia chirurgicznego, stała poprawa przeżywalności. Nowoczesne metody leczenia sprawiają, że 80% dzieci dostaję szansę na wyzdrowienie. Dzieci chore na niektóre nowotwory mają nawet ponad 90% szans na przeżycie (jak w przypadku ostrej białaczki limfoblastycznej typu B). Terapia może trwać kilka lat i być bardzo kosztowna, ale 4 na 5 dzieci udaje się pomóc.

 

Podkreślić trzeba, iż trwające zazwyczaj kilka lat leczenie zmienia życie nie tylko dziecka, ale również jego najbliższych. W tak trudnych chwilach niezbędne jest wsparcie psychiczne całej rodziny. W Polsce działa wiele organizacji, w których rodzice dzieci chorych onkologicznie mogą liczyć na różnorodną pomoc. Oto niektóre z nich:

Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” (działa na rzecz pacjentów Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Przylądek Nadziei)

Fundacja ISKIERKA

Fundacja z Pompą – Pomóż Dzieciom z Białaczką

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową KOLIBER

Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka”

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych Na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe

Fundacja Herosi

Źródła:

https://naratunek.org

https://www.onkorodzice.pl

https://onkologia.org.pl/pl