Zdrowie

Grafika - Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw

Jesteś ofiarą przemocy? – ZRÓB PIERWSZY KROK!

Dzień Ofiar Przestępstw przypada na 22 lutego. W Polsce nazywany jest często Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, choć jest to święto ustanowione przez Sejm RP w 2003 r. Tego samego dnia obchodzony jest Europejski Dzień Ofiar Przestępstw, który został ustanowiony w 1988 r. przez Parlament Europejski.

 

W Polsce tego dnia prowadzone są akcje bezpłatnej pomocy pod nazwą Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw – bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

 

Państwowa Komisja do Spraw Wyjaśniania Przypadków Czynności Skierowanych przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności wobec Małoletniego poniżej lat 15, przyłącza się do obchodów tak ważnego dnia, proponując dodatkowe wsparcie dla osób pokrzywdzonych przemocą seksualną w dzieciństwie oraz małoletnich ofiar przemocy seksualnej i ich opiekunów, a także osób doświadczających depresji, zwłaszcza na skutek wykorzystania seksualnego w dzieciństwie.

 

W związku z tym 22 lutego w godzinach 10.00-18.00 będzie dyżurował prawnik – tel. 533-648-227 i psycholog – tel. 533-652-418, z którymi będzie można odbyć poufną rozmowę. Dyżur telefoniczny będzie również w dniu 23 lutego w godzinach 10.00-16.00 w związku z obchodzonym Światowym Dniem Walki z Depresją.