Zdrowie

Grafika - Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania

Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania

22 października każdego roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania, dawniej nazywany: Międzynarodowym Dniem Osób Jąkających się (Światowym Dniem Osób Jąkających się). Święto to zostało ustanowione w lipcu 1998 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Osób Jąkających się podczas V Światowego Kongresu Osób Jąkających się w Johannesburugu. Celem utworzenia tego święta było zwrócenie uwagi społeczeństw na jąkanie i problemy z jakimi każdego dnia borykają się osoby jąkające się i ich rodziny.

Osoby dobrze mówiące nie zdają sobie sprawy co przeżywają osoby jąkające się przed, w trakcie i po dokonaniu aktu mowy. Często takim osobom wydaje się, że to nic takiego, to przecież tylko zwykłe zacinanie się, przeciąganie, a czasami jakieś bloki. Inaczej postrzegają jąkanie same osoby jąkające się, a skala ich odczuć jest bardzo różnorodna, jest tyle odczuć ile jest osób jąkających się. Jaka się od 1 do 4 procent społeczeństwa i obserwuje się nasilenie częstotliwości występowania jąkania, zwłaszcza u dzieci.

 

Etiologia jąkania nie jest do końca znana, chociaż są prowadzone badania, które jednak nie doprowadziły do jednoznacznych wyników i wniosków w zakresie przyczyn oraz leczenia. Jąkanie leczy się tak jak kilkadziesiąt lat temu poprzez zwolnienie tempa mowy, rytmizację, przeciąganie samogłosek oraz oddziaływania psychologiczne. Oddziaływania na sferę emocjonalną polegają w głównej mierze na znalezieniu mocnych stron osoby jąkającej się, przekierowanie uwagi na inne aspekty życia
w społeczeństwie i odczuleniu na jąkanie.

 

W terapii jąkania duże znaczenie ma akceptacja jąkania, zwłaszcza przez osoby dorosłe jąkające się i młodzież. Na świecie i w Polsce powstał ruch samopomocowy zorganizowany w tzw. grupach wsparcia. Osoby jąkające się zrzeszają się w nieformalnych i formalnych grupach, powstają Stowarzyszenia, Fundacje i Kluby J zrzeszające osoby jąkające się i ich rodziny. Często organizacje te poza prowadzeniem grup wsparcia dla jąkających się organizują rehabilitację z udziałem logopedów, psychologów, coachów oraz doświadczonych osób jąkających się.

 

W Toruniu na początku lat dziewięćdziesiątych powstał Klub J założony przez osoby jąkające się oraz specjalistów logopedów. Na początku grupa ta nie była sformalizowana i spotykała się w siedzibie Oddziału Foniatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Rydygiera w Toruniu, przy ul. Grunwaldzkiej 64. Oddział ten już nie istnieje. Była to jak do tej pory jedyna w Polsce placówka publicznej służby zdrowia, w której kompleksowo leczono jąkanie. Klub J Toruń na przestrzeni lat przechodził różne formy rozwoju, ale zawsze stanowił wsparcie i alternatywę dla osób jąkających się, które nie mogły znaleźć wsparcia i pomocy w publicznej służbie zdrowia. W 2018 r. powstało sformalizowane Stowarzyszenie Klub J Toruń, które działało tak jak wcześniej, na rzecz osób jąkających się: dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz ich rodzin. W maju 2023 r. Stowarzyszenie przekształciło się w Ogólnopolskie Stowarzyszenie Jąkających się Klub J Toruń, którego celem jest pomoc i wsparcie dla osób jąkających się i ich rodzin z całego kraju. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Jąkających się, prowadzi spotkania grupy wsparcia dla młodzieży i osób dorosłych jąkających się oraz programy terapeutyczne dla dzieci. Spotkania i zajęcia odbywają się w Klubie Osiedlowym Sobótka w Toruniu przy ul. Wojska Polskiego 43/45 w Toruniu. Więcej informacji na temat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Jąkających się  można uzyskać na stronie na FB Klub J Toruń pod adresem.