Zdrowie

Na zdjęciu Prof. Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Fot. PTWP, www.rynekzdrowia.pl
Na zdjęciu Prof. Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Fot. PTWP, www.rynekzdrowia.pl

„Portrety Polskiej Medycyny”

16 października podczas uroczystej Gali w trakcie Forum Rynku Zdrowia 2023 poznaliśmy laureatów Portretów Polskiej Medycyny – corocznych wyróżnień przyznawanych przez magazyn i portal Rynek Zdrowia. Przyznano tytuł Menedżera Rynku Zdrowia, Lekarza Rynku Zdrowia, wskazano również Wydarzenie Rynku Zdrowia 2023.

Prestiżowe wyróżnienie w kategorii Menedżer Rynku Zdrowia Prof. Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

 

„Pan Profesor utworzył pierwszy w Polsce Lung Cancer Unit, ośrodek kompleksowej opieki nad pacjentami z rakiem płuca. Dzięki wdrożonemu modelowi pacjenci przechodzą pod jednym dachem kompleksową diagnostykę i wielokierunkową, skojarzoną terapię, łącznie z operacyjnym leczeniem raka płuca. Centrum Onkologii w Bydgoszczy od lat wyznacza nowe trendy w medycynie.”

Prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski jest specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej i chirurgii klatki piersiowej. Od 2000r. rozpoczął pracę w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. W bydgoskim ośrodku zbudował Oddział zajmujący się diagnostyką i leczeniem nowotworów płuca. Od roku 2000 był Koordynator Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów. W 2008 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk medycznych, zaś 01 października 2012 roku został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Otrzymał Nagrodę Zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy (za szczególne zasługi dla miasta Bydgoszczy). W macierzystym Oddziale rozwijał nowoczesne techniki operacyjne w tym Lobectomy VATS. W latach 2013-2014 pełnił funkcję Dyrektora ds. Medycznych Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Od 2014 roku Dyrektor Centrum Onkologii. W uznaniu Zasług został wybrany w 2018 roku przez Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów na Prezesa Elekta. W 2019 r. nagrodzony Złotym Medalem Prezydenta RP za długoletnią służbę.

 

Źródło: rynekzdrowia.pl