Zdrowie

Konkurs na wyłonienie Partnerów do wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej”

„Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na wyłonienie Partnerów do wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej” w ramach Osi priorytetowej 2 Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Oferty należy składać w punkcie informacyjno-podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, w terminie do dnia 7 grudnia roku do godz. 15:30.

 

OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU PARTNERÓW PROGRAMU

 

UWAGA! INFORMACJA!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ DLA KANDYDATÓW NA PARTNERA

 

Załączniki:

 

Korekta formularza zgłoszeniowego:

  1. Odpowiedź na pytanie dot. formularza zgłoszeniowego (plik pdf)
  2. Formularz zgłoszeniowy po korekcie (plik word)

 

– Odpowiedź na pytanie dot. konsekwencji w przypadku nie podpisania umowy partnerskiej

 

UWAGA!
Nowa wersja formularza zgłoszeniowego na Partnera projektu