Zdrowie

Photo by Ken Treloar on Unsplash
Photo by Ken Treloar on Unsplash

Spotkanie dotyczące inwestycji w ochronie zdrowia

Inwestycje w ochronie zdrowia są jednym z impulsów rozwojowych regionów. Stworzenie odpowiednich warunków do dialogu pomiędzy różnymi uczestnikami procesów inwestycyjnych pozwala otworzyć nowe obszary współpracy.  W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z Philips Polska sp. z o.o. zorganizowaliśmy w styczniu br. spotkanie, aby wymienić się, także z przedstawicielami szpitali z terenu województwa, doświadczeniami związanymi z podnoszeniem jakości życia oraz możliwościami rozwoju instytucji ochrony zdrowia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W trakcie spotkania przedstawione zostały najnowsze rozwiązania z zakresu współpracy z partnerami technologicznymi i naukowymi w ramach tzw. trójkąta innowacji. Zapoznaliśmy się z rozwiązaniami i potencjalnymi modelami prorozwojowymi na rzecz kompleksowej opieki nad hospitalizowanym pacjentem. Rozmawialiśmy o roli elektronicznej dokumentacji medycznej w procesach zarządczych. Województwo kujawsko-pomorskie już ponad 10 lat temu rozpoczęło działania w zakresie telemedycyny i e-zdrowia i konsekwentnie realizuje kolejne zadania.