Zdrowie

Logo Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach

Przeziębienie? Grypa? Zdrowiej bez antybiotyków

Już po raz dziesiąty, 18 listopada obchodzony jest Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA). Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób. Kolejny rok przekaz tego wydarzenia wzmocniony będzie obchodami Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach  (13 – 19 listopada).

 

Celem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach jest zwrócenie uwagi i zwiększenie świadomości zarówno społeczeństwa, polityków jak i profesjonalistów medycznych na temat niezwykle groźnego zjawiska w obszarze zdrowia publicznego, jakim jest narastająca i szybko rozprzestrzeniająca się oporność na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących najważniejsze i najpowszechniejsze zakażenia u człowieka. Dlatego jedynym wyjściem na dzień bieżący jest racjonalna antybiotykoterapia i stosowanie antybiotyków jedynie tam, gdzie mogą one naprawdę przynieść korzyść.

 

Przyjmujmy antybiotyki odpowiedzialnie, a więc:

  • Przyjmujmy tylko antybiotyki przepisane przez lekarza – zaufajmy jego wiedzy
  • Stosujmy się do zaleceń lekarza – nie przerywajmy terapii antybiotykowej nawet jeśli poczujemy się lepiej
  • Stosujmy podstawowe zasady higieny, by zatrzymać rozprzestrzenianie się bakterii

 

W Polsce kampania Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach organizowana jest w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków 2016-2020” realizowanego przez zespół ekspertów Narodowego Instytutu Leków.

 

Szczegółowe informacje o tegorocznych obchodach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach w Polsce, znajdują się na stronie internetowej „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków” www.antybiotyki.edu.pl.
Spot dotyczący kampanii