Wanda Błeńska Artykuły

Wanda Błeńska i kard. Adam Kozłowiecki SJ

Apostołowie Afryki

28 pażdziernika odbędzie się konferencja poświęconą dr Wandzie Błeńskiej oraz kard. Adamowi Kozłowieckiemu. Konferencja jest współorganizowana przez Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego.

 

Program konferencji naukowej:

„Apostołowie Afryki. Wanda Błeńska i kard. Adam Kozłowiecki SJ – życie, działalność, pamięć”

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

28 października 2021 r.

 

10.00–10.30 otwarcie konferencji oraz przemówienia organizatorów

 

Sesja I: Służebnica Boża Wanda Błeńska

(prowadzenie sesji: dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski)

 

10.30–10.45 dr hab. Michał Białkowski, prof. UMK: Toruńskie lata Służebnicy Bożej Wandy Błeńskiej

10.45–11.00 ks. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI: Świeccy na misjach afrykańskich. Casus Służebnicy Bożej Wandy Błeńskiej

11.00–11.15 ks. Jarosław Czyżewski: „Leczyła nie «trąd», ale «ludzi chorych na trąd»” – holistyczne podejście do pacjentów Służebnicy Bożej Wandy Błeńskiej

11.15–11.30 dr Katarzyna Mich: Przekraczanie granic w życiu i działalności Służebnicy Bożej Wandy Błeńskiej

11.30–12.00 przerwa kawowa

 

Sesja II: Kardynał Adam Kozłowiecki SJ

(prowadzenie sesji: dr hab. Michał Białkowski, prof. UMK)

 

12.00–12.15 dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski: KL Dachau drogą do świętości bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego i o. Adama Kozłowieckiego SJ

12.15–12.30 o. dr hab. Stanisław Cieślak SJ, prof. AIK: Człowiek dla innych. Posługa kard. Adama Kozłowieckiego SJ w Afryce

12.30–12.45 o. dr Krzysztof Dorosz SJ: Adam Kozłowiecki SJ jako epistolograf na podstawie korespondencji z polskimi jezuitami

12.45–13.00 o. dr Grzegorz Dobroczyński SJ: Szkic duchowego portretu o. Adama Kozłowieckiego SJ

13.00–13.30 dyskusja i zakończenie konferencji

 

KOMITET HONOROWY KONFERENCJI:

abp dr Stanisław Gądecki – metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

bp dr hab. Wiesław Śmigiel – prof. KUL, ordynariusz Diecezji Toruńskiej

o. dr Jarosław Paszyński SJ – przełożony Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego

o. Zbigniew Leczkowski SJ – przełożony Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

dr hab. Michał Białkowski, prof. UMK – przewodniczący Komitetu Naukowego

o. prof. dr hab. Marek Inglot SJ – Papieski Uniwersytet Gregoriański

dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika

prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

dr Marta Czyżak – Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu

Monika Dejneko-Białkowska – Projekt Zambia Toruń

 

Ulotka str.1Ulotka str.2