Wanda Błeńska

Odznaczenia

S1932

1932

Dyplom z błogosławieństwem papieża Piusa XI za szerzenie idei Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w Polsce.

 

1961

Medal „Pro Ecclesia et Pontifice” przyznany przez papieża Jana XXIII.

 

1962

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski na Uchodźstwie Augusta Zalewskiego.

 

1964

Medal Niepodległości Ugandy przyznany przez Prezydenta Ugandy Edwarda Mutesę.

 

1965

Krzyż zakonu kawalerów maltańskich.

 

1967

Tytuł honorowego wykładowcy leprologii na Makerere University w Kampali.

 

1975

Medal „Za Zasługi dla Archidiecezji Poznańskiej” przyznany przez abp. Antoniego Baraniaka, metropolitę poznańskiego.
Nagroda Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych.

 

1976

Medal pamiątkowy z okazji urodzin prof. Wiktora Degi.

 

1978

Krzyż Armii Krajowej.

 

1984

Papieski medal Benemerenti przyznany przez Jana Pawła II. Medal im. Karola Marcinkowskiego przyznany po raz pierwszy w historii Akademii Medycznej w Poznaniu. Odznaka Honorowa Miasta Poznania przyznana przez Prezydium Miejskie Rady Narodowej w Poznaniu.

 

1985

Złota Odznaka Orderu Zasługi.
Medal pamiątkowy z okazji 75-lecia Szpitala Miejskiego w Toruniu.

 

1986

Medal Pamiątkowy im. Karola Marcinkowskiego.
Odznaka pamiątkowa Okręgu Pomorskiego Armii Krajowej.

 

1987

Krzyż Orderu Kawalerów Maltańskich.

 

1989

Medal Jubileuszowy 70-lecia powstania Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego w Poznaniu.

 

1993

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski przyznany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Lecha Wałęsę.
Nadanie imienia Doktor Wandy Błeńskiej Centrum Szkoleniowemu w Bulubie – „Wanda Blenska Training Centre”.

 

1994

Doctor Honoris Causa Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Medal Jubileuszowy 400-lecia Wyższego Seminarium Duchownego w Diecezji Płockiej.

 

1996

Nagroda Fundacji im. A. Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku.

 

1997

Medal z okazji nadania Oddziałowi Chorób Zawodowych i Toksykologii Wielkopolskiego Centrum  Medycyny Pracy imienia Doktor Wandy Błeńskiej.
Nadanie imienia Doktor Wandy Błeńskiej Piątkowskiej Szkole Społecznej w Poznaniu.

 

1999

Dyplom Honorowy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej – w uznaniu nieprzeciętnych zasług w pracy na rzecz utrzymania dobrego imienia stanu lekarskiego.

 

2000

Order Uśmiechu.
Nagroda im. ks. Piotra Wawrzyniaka w kategorii „Serce Wielkopolski”.

 

2001

Mianowanie przez Siły Zbrojne RP oraz Prezydenta RP na Stopień Podporucznika Wojska Polskiego.
Tytuł „Wielkopolanin Roku 2000” słuchaczy Radia Merkury.
Tytuł „Zasłużony dla Miasta Poznania”.
Tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Poznania”.
Medal „Tym, którzy czynią dobro” Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”.

 

2003

Order św. Sylwestra nadany przez papieża Jana Pawła II.
Nadanie Instytutowi Misyjnego Laikatu przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji imienia dr Wandy Błeńskiej.
Bursztynowy Order Kwiatu Lotosu z Krzyżem, przyznany przez Fundację Misyjno-Charytatywną Księży Werbistów.
Statuetka Złotego Hipolita oraz dyplom godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej, przyznane przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.
Tytuł „Kobieta Roku 2003”.
Nagroda Afrykańskiego Słonia, przyznana przez Koło Misjologów UKSW w Warszawie.
Nadanie imienia Doktor Wandy Błeńskiej Zespółowi Szkolno-Przedszkolnemu w Niepruszewie.

 

2004

Medal „Równy Start”.
Order „Ecce Homo”.
Wyróżnienie „10 najbardziej wpływowych Wielkopolan” w plebiscycie „Głosu Wielkopolskiego”.

 

2006

Złoty Medal „Labor Omnia Vincit”, przyznany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

 

2007

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego.

 

2008

Nagroda Specjalna im. „Małej Ani z Zielonki” Misyjnego Apostolstwa Niepełnosprawnych Dzieci oraz Fundacji Polskiej Raoula Follereau.

 

2009

Tytuł Pro Gloria Medici („Ku chwale lekarzy”) Izby Lekarskiej w Toruniu.

 

2010

Medal „Pro Memoria” Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II Wojny Światowej i po jej zakończeniu.
Nagroda Honorowa Rzecznika Praw Dziecka za działalność na rzecz dzieci i upowszechniania praw dziecka.
Honorowe członkostwo Akademickiego Koła Misjologicznego w Poznaniu.
„Signum Caritatis” – specjalne wyróżnienie nadane przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

 

2011

Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski przyznany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
Honorowe członkostwo Polskiego Towarzystwa im. Alberta Schweitzera w Poznaniu.
Nagroda im. Ks. Czesława Cofty „Czesław” – Towarzystwa Miłośników Kultur Rodzimych i Sanktuarium Królowej Rodzin w Lubaszu.
Nagroda „PROMIEŃ” Fundacji Heleny Pyz – Świt Życia.

 

2012

Statuetka „Zasłużony dla Misji – Serce bez granic” Fundacji im. Kardynała Adama Kozłowickiego SJ.

 

2013

Nadanie imienia Doktor Wandy Błeńskiej Niepublicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kowalach.

 

2014

Nagroda Honorowa im. Jana Rodowicza „Anody” za wyróżniające się zaangażowanie w działaniach na rzecz innych oraz postawą stanowiącą przykład dla młodego pokolenia.

 

2018

Tytuł „Poznanianka Stulecia” w plebiscycie miasta Poznania.

 

2021

Patronka Roku w Województwie Kujawsko-Pomorskim