Wanda Błeńska

Publikacja

ZASŁUŻENI LEKARZE TORUŃSCY WE WSPOMNIENIACH WYBRANE SYLWETKI Z XIX I XX STULECIA - okładka