Zdrowie

Grafika - Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania

Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania

22 października każdego roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania, dawniej nazywany: Międzynarodowym Dniem Osób Jąkających się (Światowym Dniem Osób Jąkających się). Święto to zostało ustanowione w lipcu 1998 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Osób Jąkających się podczas V Światowego Kongresu Osób Jąkających się w Johannesburugu. Celem utworzenia tego święta było zwrócenie uwagi społeczeństw na jąkanie i problemy z jakimi każdego dnia borykają się osoby jąkające się i ich rodziny.
Czytaj dalej
Regionalne e-repozytorium danych medycznych – konferencja, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Twoje wszystkie dane medyczne w chmurze

W Kujawsko-Pomorskiem rusza kompleksowy, bezpieczny i funkcjonalny elektroniczny system gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej z repozytorium danych obrazowych, portalem pacjenta i aplikacją mobilną, rejestracją elektroniczną i możliwością prowadzenia multidyscyplinarnych e-konsyliów medycznych. Nasz system poszerza i uzupełnia funkcjonalności centralnego Internetowego Konta Pacjenta i będzie z nim współpracował.
Czytaj dalej
Fot. Andrzej Goiński dla UMWKP

„ABC empatii …” dla małych pacjentów kujawsko-pomorskich szpitali

W środę 11 października w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się uroczyste przekazanie przez Czepczyński Family Foundation publikacji pt. „ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami” dla małych pacjentów kujawsko-pomorskich szpitali. W uroczystości oprócz Artura Czepczyńskiego - fundatora, Damiana Kupczyka - prezesa zarządu fundacji, Urszuli Adamskiej – ewaluatora projektów fundacji, Eryka Czepczyńskiego – bohatera książki i Lesława Tomczaka – doradcy zarządu fundacji oraz przedstawicieli obdarowywanych szpitali udział wzięli członek zarządu województwa Sławomir Kopyść i przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska.
Czytaj dalej

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego obchodzony 10 października to międzynarodowy dzień globalnej edukacji w zakresie zdrowia psychicznego, zwiększania świadomości i wspierania walki ze stygmatyzacją społeczną. Co roku w tym dniu tysiące osób na całym świecie prowadzą działania uświadamiające, w celu zwrócenia uwagi na choroby psychiczne i ich wpływ na życie ludzi na całym świecie. Niezwykle ważne jest aby działania w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego były podejmowane nie tylko w tym dniu.
Czytaj dalej