Zdrowie

""

Szacowanie zamówienia na opracowanie sześciu programów polityki zdrowotnej dla województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowanego z EFS+ i budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 20212027 (dalej FEdKP)

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego działając w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza Państwa do określenia szacunkowej wartości zamówienia na opracowanie programów polityki zdrowotnej dotyczących zapobiegania chorobom stanowiącym poważny problem w regionie (województwo [...]
Czytaj dalej
""

Szacowanie zamówienia na opracowanie dwóch programów polityki zdrowotnej dla województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przeprowadzeniem konsultacji z regionalnymi interesariuszami, gminami i powiatami.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego działając w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza Państwa do określenia szacunkowej wartości zamówienia na opracowanie programów polityki zdrowotnej dotyczących profilaktyki chorób związanych z miejscem pracy skierowanych do [...]
Czytaj dalej