Środowisko

uczestnicy konkursu, fot. W.Wojtasik
uczestnicy konkursu, fot. W.Wojtasik

XVIII. edycja konkursu „Przyroda wokół nas” dla szkół specjalnych

15 listopada 2023 r. odbył się po raz 18. konkurs „Przyroda wokół nas” dla szkół specjalnych z terenu parku i okolic. Organizatorami są: Tucholski Park Krajobrazowy i Nadleśnictwo Tuchola przy współpracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi, gdzie przeprowadziliśmy konkurs.

 

Do konkursu przystąpiło 24 uczniów z Tucholi, Czerska i Chojnic. Tegoroczna edycja konkursu w tej kategorii odbyła się również pod hasłem „Po sąsiedzku z wilkiem”, tak jak konkurs o tej samej nazwie organizowany cyklicznie wiosną dla szkół podstawowych.

 

Celem konkursu jest nauka świadomego obcowania w sąsiedztwie z wilkiem, który żyje w Borach Tucholskich od 10 lat. Poza tym, jak co roku, uczestnicy wykazują się znajomością walorów przyrodniczych i turystycznych oraz form ochrony przyrody Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Tuchola. Uczniowie przygotowali dodatkowo plakat pt. „Nie patrz wilkiem na wilka”, który ma przedstawiać rzeczywistą naturę tego drapieżnika.

 

Nad wynikami konkursu czuwała komisja w składzie: Stanisław Śpica – Nadleśnictwo Tuchola, Anna Narloch – plastyk i Piotr Grzmiel – Urząd Miejski w Tucholi.

 

Uczestnicy konkursu rywalizowali w 3 kategoriach: zespół edukacyjno-terapeutyczny, szkoła podstawowa klasy I-IV i V-VIII. Organizatorzy przygotowali dla uczestników część pisemną – test opracowany dla odpowiedniej kategorii oraz trzy konkurencje, w których wykorzystywali własne obserwacje przyrody. Wędkarzom wśród, których były też dziewczęta z łatwością przyszło rozpoznanie ryb drapieżnych. Kolejną konkurencją była znajomość pospolitych ptaków, które należało poznać ze względu na  wygląd i śpiew.

 

Uczestnicy dowiedzieli się co to jest trop na przykładzie śladu pozostawionego przez człowieka, a w konkurencji rozpoznawali tropy, które można spotkać w terenie i świadczące o występowaniu w okolicy różnych zwierząt, np. kaczki, wilka i jelenia.

 

Zwycięzcami z najwyższą ilością uzyskanych punktów w poszczególnych kategoriach zostali: Szymon Fierek z Chojnic, Natalia Bakhaus i Konrad Kułakowski z Czerska. Pozostałych uczestników, którzy zostali wyróżnieni  różniła niewielka ilość punktów. Główni zwycięzcy i wyróżnieni zostali nagrodzeni przedmiotami z wizerunkiem wilka szarego: bluzy, kubeczki, poduszki oraz kolorowanki przyrodnicze. Przyrodnicze spotkanie zakończyło się wspólną fotografią, podczas której uczniowie samoistnie zawyli jak wilki, na co jedna z koleżanek wyjaśniła, że wilki nie wyją do Księżyca, to m.in. ich sposób porozumiewania się w grupie rodzinnej. Po czym powędrowaliśmy na wspólny posiłek. Konkurs sfinansowano z budżetu Tucholskiego Parku Krajobrazowego ze środków własnych woj. kujawsko-pomorskiego i Nadleśnictwa Tuchola.

 

Tekst: Dorota Borzyszkowska