Środowisko

Plakat konkursu „Hej Ty, uczniu z Kujawsko-Pomorskiego!!!”

„Hej Ty, uczniu z Kujawsko-Pomorskiego!!!”

Jesteś uczniem klas 4-8 szkoły podstawowej i nie jest Ci obojętne czym oddychasz, widzisz to w ciemnych barwach, to zapraszamy Cię do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
pt. „SMOG-trująca zmora, która nie ma u nas amatora”.


 

„Masz dość smogu tępego?!”

Tematem pracy jest widziany oczami wyobraźni dziecka smog, w formie przedstawionej jako element przyrody ożywionej lub nieożywionej, bądź postaci fikcyjnej.

Poprzez smog rozumie się zjawisko powstające wskutek równoczesnego występowania zanieczyszczeń powietrza, które są spowodowane przez ludzką działalność oraz naturalnych zjawisk pogodowych, (wstępowania mgły, dużej wilgotności, bezwietrznej pogody, itp.).

 

„Umiesz w rysunki i grube rymy?”

Uczniowie powinni przesłać organizatorowi pracę literacko-plastyczną polegającą na łącznym dostarczeniu:

1. pracy plastycznej przygotowanej przez Uczestnika w formie rysunku lub plakatu

oraz

2. skomponowanego przez Uczestnika wiersza lub rymowanki nawiązującego do wykonanej pracy plastycznej, stanowiącego część literacką pracy konkursowej.

 

Praca może zawierać elementy humorystyczne i edukacyjne.

 

Celem konkursu jest uwrażliwienie społeczeństwa na negatywne konsekwencje wynikające ze zjawiska smogu. Edukacja w zakresie ochrony powietrza jest ważnym elementem w procesie poprawy jakości powietrza. Wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców ma bezpośrednie przełożenie na większą troskę o jakość powietrza i tym samym jego poprawę.

 

Finalnie, interpretacja zwycięskiego utworu w formie video, może zostać umieszczona na stronie Organizatora konkursu, z utworem czytanym przez znanego polskiego lektora.

 

„Zrób dobrą sztukę i walcz o nagrody!”

Dla laureatów konkursu, zgodnie z zapisami Regulaminu, przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody: pierwsze miejsce – nagroda pieniężna o wartości 4 000 zł, za drugie miejsce – 3 000 zł, miejsce trzecie – 2 000 zł oraz nagrody rzeczowe dla 10 kolejnych wyróżnionych prac.

 

Nie idź w dym, zgłoś się z pracą do nas.

Prace należy nadsyłać w terminie od 20 listopada 2023 r. do 30 listopada 2023 r. (decyduje data wpływu pracy do Organizatora) na adres:  Departament Środowiska – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pokój 203 z dopiskiem: „Konkurs literacko – plastyczny smog”.

Wraz z pracą konkursową należy dostarczyć do Organizatora zgodę rodziców lub opiekunów  prawnych na udział w konkursie oraz oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu (zgodnie z regulaminem konkursu).

 

Więcej informacji można uzyskać w Departamencie Środowiska pod nr telefonu:
(0 56) 62 15 925.

 

Do pobrania:

  1. Regulamin Konkursu
  2. Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie
  3. Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu
  4. Plakat
  5. Ulotka Konkursu

 

 

Spot reklamowy