Środowisko

Zdjęcie przedstawia dyrektora GWPK Witolda Kwapińskiego podczas przywitania gości
Zdjęcie przedstawia dyrektora GWPK Witolda Kwapińskiego podczas przywitania gości

Konkurs plastyczny pt. „Park w kolorach”

W dniu 17 listopada 2023 r. w siedzibie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu odbył się konkurs plastyczny pt. „Park w kolorach” dla dzieci szkół podstawowych (kl. I-III) i przedszkoli z terenu Parku oraz okolic (po 3 osoby ze szkół). Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody, przybliżenie dzieciom świata flory i fauny, rozwijanie wyobraźni, zainteresowań artystycznych i twórczych, wdrażanie do samodzielnego prowadzenia obserwacji przyrodniczych oraz rozbudzanie więzi z otaczającym światem.

 

Dzieci biorące udział w konkursie wykazały się niezwykłą kreatywnością co to technik wykonania prac, a także ciekawym spojrzeniem na otaczający świat. Bogactwo jesiennych barw została pięknie zaakcentowana na pracach małych artystów.

 

Komisja konkursowa w składzie p. Anna Marcinkowska – przewodnicząca; p. Witold Kwapiński- Dyrektor GWPK oraz Ewelina Pawlata- pracownik GWPK dokonała oceny prac i wyłoniono zwycięzców, którymi zostali:

I miejsce – Natan Kryska Szkoła Podstawowa w Solcu,

II miejsce – Olga Bińkowska – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 we Włocławku,

III miejsce – Kuba Nawrocki – Szkoła Podstawowa w Tedorowie. Ponadto, wszystkie dzieci uczestniczące w konkursie zostały wyróżnione i otrzymały atrakcyjne nagrody.

 

Wyróżnienia otrzymali:

Matylda Maciejewska – Przedszkole w Choceniu

Agata Marciniak – Przedszkole w Choceniu

Wojciech Górski – Przedszkole w Choceniu

Liliana Seklecka – Przedszkole Miejskie w Kowalu

Lena Giętkowska – Przedszkole Miejskie w Kowalu

Alicja Zasada – Przedszkole Miejskie w Kowalu

Oliwia Woźniak – Szkoła Podstawowa w Kowalu

Olga Kopczyńska – Szkoła Podstawowa w Kowalu

Oliwier Budniak – Szkoła Podstawowa w Kowalu

Laura Jankowska – Szkoła Podstawowa w Więsławicach

Maria Gospodarowicz – Szkoła Podstawowa w Więsławicach

Roksana Betka – Szkoła Podstawowa w Więsławicach

Antonina Solarska – Szkoła Podstawowa w Teodorowie

Magdalena Wilińska – Szkoła Podstawowa w Teodorowie

Raisa Bińkowska – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 we Włocławku

Ewa Dziedzic – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 we Włocławku

Nikodem Bąkowski – Szkoła Podstawowa w Baruchowie

Adrianna Rydz – Szkoła Podstawowa w Baruchowie

Olga Wilińska – Szkoła Podstawowa w Baruchowie

Matylda Kijewska – Szkoła Podstawowa w Solcu

Maja Grzybowska – Szkoła Podstawowa w Solcu

Maria Małachowska – Szkoła Podstawowa im. J. Długosza we Włocławku

Patrycja Matczak – Szkoła Podstawowa im. J. Długosza we Włocławku

Gabriela Kamedulska – Szkoła Podstawowa im. J. Długosza we Włocławku

Sandra Krzeszewska – Szkoła Podstawowa w Smólniku

Laura Zamerska – Szkoła Podstawowa w Smólniku

Zuzanna Wasilewska – Szkoła Podstawowa w Smólniku

 

Autor: Beata Pawlak