Na zielonym

Wdecki Park Krajobrazowy

Wdecki Park Krajobrazowy 23.04.2020

Wdecki Park Krajobrazowy – jest jednym z dziesięciu miejsc w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie odkrywamy szacunek do przyrody, którego krajobraz jest przykładem pozytywnej relacji człowiek-przyroda Położony jest w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Utworzony 16 lutego 1993 r objął tereny wzdłuż rzeki Wdy nazywanej Czarną Wodą. Rzeka ta nieustannie skręca i wije się co sprawia, że uchodzi za jedną z bardziej malowniczych rzek nizinnych  w Polsce.

 

Podobnie zresztą jak jej dopływy: : Prusina, Ryszka i Sobińska Struga na których utworzono zespoły przyrodniczo krajobrazowe. Powierzchnia Wdeckiego Parku Krajobrazowego wynosi 19 177,24 ha, a otulina– 4609,15 ha i stanowi wschodnią część Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie” obszaru o znaczeniu międzynarodowym. Lasy zajmują około 70 % powierzchni parku. Są to w zdecydowanej większości zbiorowiska boru świeżego, z przewagą drzewostanu w postaci sosny zwyczajnej Taki skład gatunkowy jest dowodem silnej presji człowieka na ten obszar. Urozmaiceniem dla tego krajobrazu są ukryte wśród lasów zbiorniki wodne oraz enklawy lasów liściastych, to takie właśnie tereny stanowią rezerwaty przyrody:
• Jezioro Piaseczno
• Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego w Szczerkowie,- to tutaj swoje miejsce występowania ma Jarząb brekinia, brzęk (Sorbus torminalis ) znajdujący się w logo Wdeckiego Parku Krajobrazowego
• Dury
• Miedzno
• Jezioro Ciche

Obszar ten obfituje także w pomniki przyrody, większość z nich to pojedyncze drzewa, ich grupy lub aleje przydrożne, występują też głazy narzutowe. Teren całego Wdeckiego Parku Krajobrazowego leży na obszarze Natura 2000 – obszarze specjalnej ochrony ptaków  – ostoi Bory Tucholskie.

Poniżej link do broszury na temat Wdeckiego Parku krajobrazowego: „Na tropie przygody Mój Wdecki Park Krajobrazowy” serdecznie polecam

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/…/sr…/ulotki/Wdecki_PK.pdf

Już wkrótce odsłony kolejnych pięknych terenów parków krajobrazowych oraz innych obszarów cennych przyrodniczo naszego województwa kujawsko-pomorskiego Kujawsko-Pomorskie

 

Wdecki Park KrajobrazowyWdecki Park KrajobrazowyWdecki Park KrajobrazowyWdecki Park KrajobrazowyWdecki Park KrajobrazowyWdecki Park KrajobrazowyWdecki Park KrajobrazowyWdecki Park KrajobrazowyWdecki Park KrajobrazowyWdecki Park KrajobrazowyWdecki Park Krajobrazowy